Kronikk av adm. dir. Svein Olav Munkeby i NTE Marked:

Svein Olav Munkeby

Etter to uker med hjemmeskole under koronakrisen, kommer det alvorlige varsler fra utdanningssektoren. Øystein Gilje, forsker ved Universitetet i Oslo, sier til NRK at opp mot 120 000 elever i grunnskolen ikke har en god digital skolehverdag. Lederen i utdanningsforbundet, Steffen Handal, peker på manglende digitale hjelpemidler og dårlig internett som store utfordringer, og mener at dette fører til at elevene får ulike vilkår for utdanning.

Fiberbasert bredbåndskommunikasjon er en kritisk faktor for utdanning, næringsutvikling og bolyst.