Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Kongen og statsrådene la kanskje ikke merke til det. Men da de benket seg til ekstraordinært statsråd på torsdag, hadde Nord Pool akkurat varslet fredagens strømpris: 2 øre/kWh over hele landet.