Innlegg av Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Dette innlegget er svar på et innlegg fra Klarkraft-sjef Haakon Dyrnes.

Forbrukerrådet deler Klarkraft-sjef Haakon Dyrnes sitt mål om et enklere strømmarked med færre avtaler, lavere priser og mindre lureri.

Samtidig må strømpris.no forholde seg til det markedet vi faktisk har.

Haakon Dyrnes gjentar sin kritikk av strømpris.no og lanserer en rekke forslag til hvordan sammenligningstjenesten burde ha vært i sitt siste innlegg i Europower.

Dessverre er flere av forslagene ikke mulig å innføre innenfor gjeldende lover og regler, eller spesielt egnet til å gjøre det enklere å være strømkunde.

Dårlige avtaler inngås andre steder

Strømpris.no