Kronikk skrevet av Peter Aall Simonsen, styreleder i Norwea.

Fellesskapet bør sitte igjen med mer

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen Solberg foreslått å innføre en ny beskatning på vindkraft. Skattetiltaket regjeringen nå kommer med treffer imidlertid feil, den kan gjøre flere eksisterende vindkraftverk ulønnsomme og begrenser Norges evne til å nå klimamålsetningene.