Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentenes analyser og synspunkter.

Av Asbjørn Høivik, sivilingeniør elkraft, og tidligere i Northconnect og teknologidirektør i Lyse.

De store prisforskjellene mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge som vi erfarer for tiden, har ført til et stort press både på Statnett og myndighetene hvor avbøtende tiltak etterlyses.

Statnetts informasjonsdirektør Henrik Glette svarer at denne situasjonen er det lite å gjøre med. Årsaken er fysiske forhold i det norske og nordiske vekselstrømbaserte kraftsystemet. Forklaringen er grei den, men det er imidlertid fullt mulig å iverksette avbøtende tiltak.