Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentenes analyser og synspunkter.

Av Asbjørn Høivik, sivilingeniør elkraft, og tidligere i Northconnect og teknologidirektør i Lyse.

De store prisforskjellene mellom Sør-Norge og Midt- og Nord-Norge som vi erfarer for tiden, har ført til et stort press både på Statnett og myndighetene hvor avbøtende tiltak etterlyses.