Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentenes analyser og synspunkter.

Av Knut Lockert, Daglig leder i Distriktsenergi

I forbindelse med de store prisforskjellene på kraft i Norge har Distriktsenergi vært kritiske til at Statnett ikke har, slik vi ser det, vært konkrete nok med hensyn til å redegjøre for mulige tiltak på kort og lang sikt for...