Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentenes analyser og synspunkter.

Av Knut Lockert, Daglig leder i Distriktsenergi

I forbindelse med de store prisforskjellene på kraft i Norge har Distriktsenergi vært kritiske til at Statnett ikke har, slik vi ser det, vært konkrete nok med hensyn til å redegjøre for mulige tiltak på kort og lang sikt for å få redusert prisforskjellene i Norge. I så henseende er Statnetts beslutning om å drifte nettet på samme måte som svenskene gjør det, ett skritt i riktig retning.