Industriens kraftforbruk utgjør en vesentlig del av Tysklands strømproduksjon. Når industrien stenger ned for å ta helgefri, faller normalt prisene. Det er fordi markedet kan plukke ut de dyreste kraftverkene fra energimiksen, og et rimeligere kraftverk vil da sette prisen.

Det relativt lave forbruket i helger og helligdager har flere ganger ført til negative priser i Tyskland, siden den uregulerbare strømproduksjonen, har vært større enn forbruket. Sol- og vindkraft er de to dominerende produksjonsteknologiene som er uregulerbare i Tyskland. I Norge er det elvekraftverk.

Ifølge morgenrapporten til analysebyrået Energy Quantified, vil den tyske vindkraftparken kun produsere én femtedel av den energien som normalt blir produsert på denne tiden av året. Dermed er det fremdeles behov for fossil kraftproduksjon for å dekke etterspørselen i markedet. Spotprisen for strøm i Tyskland, stiger med nesten 30 prosent til i morgen, lørdag.

I Norden vil det også være lite vindkraftsproduksjon i morgen. Omtrent 20 prosent lavere enn normalt.

700 prosent høyere pris enn forrige uke

Lørdagsprisen i Sør-Norge er omtrent sju ganger høyere enn prisen var forrige lørdag. Det skyldes ikke alene prisoppgang i Tyskland, for de tyske prisene er kun opp 20 prosent fra sist lørdag.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 166,9 113,7 47 %
Kristiansand (NO2) 166,9 113,7 47 %
Bergen (NO5 166,9 113,7 47 %
Trondheim (NO3) 75,0 44,7 68 %
Tromsø (NO4) 19,8 19,4 2 %

Engros priser på strøm i øre/kWh, notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og strømstøtte.

Hovedårsaken til den store prisforskjellen er at flommen som preget Sør-Norge forrige uke, nå er under kontroll. Med kontroll, så betyr det at kraftprodusentene i vesentlig større grad kan velge når, hvor mye og til hvilken pris de vil produsere vannkraft.

Sist uke var strømproduksjonen i elvekraftverkene større enn strømforbruket. Det inkluderte full eksport på alle utenlandskabler. I slike situasjoner oppstår det en konkurranse mellom kraftprodusentene om hvem som er villig til å selge strømmen til laveste pris.

Ingen timer under 1 kr/kWh i Sør-Norge

Timesprisene på lørdag holder seg over 100 øre/kWh gjennom hele dagen. Døgnet starter med de laveste prisene på 1,2 kr/kWh, og døgnet avsluttes med priser som ligger omtrent 50 øre/kWh høyere. De aller høyeste prisene vil være rundt middagstider, mellom klokken 17 – 19, der timesprisene passerer 2 kr/kWh.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11868596/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11868596" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Dersom lørdagens strømpris blir snittprisen ut måneden, vil Sør-Norge få priser som ligger over nivået for strømstøtte. Så langt i måneden er de sørnorske prisene på omtrent 55 øre/kWh, før avgifter og nettleie.</p><p><b>Slik vil prisene se ut for november, dersom lørdagsprisen blir snittprisen for resten av måneden:</b></p><table cellspacing="0" width="364"> <tbody> <tr> <td><b>Prisområde</b></td> <td><b>Snittpris</b></td> <td><b>Strømstøtte</b></td> <td><b>Kostnad</b></td> </tr> <tr> <td><b>Oslo (NO1)</b></td> <td>96</td> <td>23</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td><b>Kristiansand (NO2)</b></td> <td>96</td> <td>23</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td><b>Bergen (NO5</b></td> <td>96</td> <td>23</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td><b>Trondheim (NO3)</b></td> <td>47</td> <td>0</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td><b>Tromsø (NO4)</b></td> <td>18</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table><p><i>Prisene er i øre/kWh, før skatter og nettleie. Prisene er estimerte, og basert på at resten av november vil ha en snittpris på samme nivå som lørdag.</i></p>