Over halvparten av strømproduksjonen i Storbritannia var fornybar i november, viser tall fra systemoperatøren National Grid ESO som ble publisert fredag. Forbruket er stabilt, mens eksporten skyter fart.

Storbritannia eksporterte snaut 1 TWh med strøm i november. Det er ikke rekord, men det er likevel helt annerledes enn tidligere tider. I november i fjor importerte landet 2,5 TWh netto. Nå er det altså eksport. Forklaringen er i hovedsak mer vindkraft. Forbruket i november var nemlig det samme som i fjor: 25 TWh.

Over halvparten av produksjonen i november kom fra fornybare energikilder, noe som er litt bedre enn for ett år siden.

Vind tar innpå gass

Gass er fortsatt den største kilden til elektrisitet i England, med 38 prosent av markedet i november – like foran vind (34 prosent). Det siste året har gass spist markedsandeler fra kull, mens vind har gått fra 27 prosent av produksjonen i november i fjor til altså 34 prosent nå. Ifølge den nyeste utgaven av Energy Trends fra det britiske energidepartementet (PDF), hadde kapasiteten i havvind økt med 23 prosent bare i første halvår.

Gassen eksporteres delvis, ikke minst har flytende LNG kommet til Storbritannia for videre transport til Europa.

Britene satte i likhet med Norge vindrekord i november. I Storbritannia er imidlertid nivået ti ganger så høyt: 20 GW 2. november, noe som førte til at over halvparten av strømmen kom fra vind den dagen. I Norge er rekorden cirka 4 GW på en time, hvorav 2 GW i ett enkelt prisområde.

Strømprisene i Storbritannia 2. november ble da også ifølge Nord Pool de laveste for måneden med knapt 81 euro/MWh, noe som tilsvarer knapt 85 øre/kWh.

Netto eksportør i 2. halvår

Med noen få uker igjen av året, er det høyst sannsynlig at Storbritannia kommer til å ha netto eksport av strøm i år, takket være utviklingen i høst. Det er aller første gang det skjer. Ifølge offisiell statistikk fra de britiske myndighetene var netto eksport i 3. kvartal i år på 4 TWh. I oktober og november til sammen har eksporten vært på 2,5 TWh, ifølge National Grid ESO.

Dermed har en import på 1 TWh i 1. halvår i år snudd til en ganske betydelig eksport i andre halvår.

Til sammenlikning importerte Storbritannia nær 25 TWh i fjor.

Artikkelen er rettet etter første publisering. Norsk vindkraftrekord er ikke 2 GW på en time, men ca 4.