I 2022 kjøpte Statnett systemtjenester og reserver for 3,4 milliarder kroner. Det var en økning på 160 prosent fra 2021, og det høyeste som er registrert. To år tidligere var de norske markedene for denne typen tjenester på 400 millioner kroner, ifølge RMEs rapport Driften av kraftsystemet 2022.