I helgen stenger store deler av den europeiske industrien ned, og strømforbruket er ventet å falle vesentlig. Med lavere etterspørsel etter strøm i markedet, trengs det mindre strømproduksjon.

Men når etterspørselen er lav samtidig som strømproduksjonen stiger – da får strømmarkedet problemer med å finne riktig pris.

Strømprisene gjennom pinsen kan bli veldig lave. Prisene er ventet å havne langt under null, mange steder i Europa. Mange av disse landene har utveksling av strøm med Norge, og dermed kan disse prisene «smitte» over til de norske strømprisene, viser tall fra analysebyrået Energy Quantified.

Prognosene indikerer en spotpris på minus 12–13 øre i Sør-Norge på søndag, 1. pinsedag.

Slår det til, er det en suveren bunnrekord for strømpriser i Norge.

Den nåværende bunnrekorden ble satt klokken 13 sist søndag, 21. mai. Da var strømprisen minus 5,89 øre i hele Norge i én time.

Kommende søndag kan altså prisen bli mer enn dobbelt så lav, gitt at prognosene treffer.

Sol og vind dekker alt forbruk

Mange steder er det ventet at solceller og vindkraftverk alene vil produsere nok til å dekke forbruket, og vel så det.

De norske produsentenes evne til å bremse strømproduksjonen vil avgjøre om de lave prisene også vil gjøre seg gjeldende i Norge.

Made with Flourish

Grafen over viser prisprognoser for søndag og mandag i pinsen. Søndag er det ventet veldig mye vindkraft i Norge, Sverige og Finland.

Historisk: Torsdag faller døgnprisen på strøm under null for første gang

Det er ventet å gi veldig lave priser i Midt- og Nord-Norge. Mandag øker vinden lengre ned i Europa, samtidig som forbruket ventet å falle ytterligere. Det gir økt kraftoverskudd på kontinentet - som igjen kan være med å presse prisene i Sør-Norge i enda større grad.

Det som blir avgjørende for hvor lave priser vi får i Norge, er i hvilken grad norske produsenter klarer å strupe strømproduksjonen. Det er mye vann i de norske vassdragene, så elvekraftverkene går på nesten full kapasitet i hele landet.

Spørsmålet er om det er mulig å stanse elvekraftproduksjonen dersom prisene blir lave nok.

Mykje sol, og mykje varme

Prognosene til Energy Quantifed viser at produksjonen av både sol- og vindkraft skal øke de neste dagene. Med blå himmel og godt med vind kan den fornybare strømproduksjonen bli vesentlig høyere enn det som er normalt for årstiden.

Ekstreme kontraster: Gratis strøm i halve landet – full pris i sør

Samtidig er forbruket ventet å falle i helgen. Det er ikke unaturlig - siden store deler av industrien holder stengt, og dermed bruker mindre strøm. Men temperaturene er også ventet å stige noe, noe som er med å redusere det generelle strømforbruket i Europa.

Analysene peker på et stort overskudd av strøm hele helgen, men det er spesielt mandag 2. pinsedag hvor det er ventet at både vindkraften og solcellene skal ha en topp i produksjonen samtidig. Det skjer også samtidig som store deler av Europa har fridag, og industrien forbruker minimalt med strøm.

Midt på dagen 2. pinsedag, når solen står på sitt høyeste, er det spesielt solcellene som vil ha høy produksjon av strøm. Samtidig er det mye vindkraft i Europa.

Made with Flourish

Stolpediagrammet over viser forventet forbruk mellom klokken 13 og 14 på mandag. Den viser også forventet produksjon fra uregulerbar, fornybar strømproduksjon og kjernekraft på samme tid.

Både Nederland, Tyskland og Frankrike er ventet å ha et stort overskudd av strøm denne timen. Tyskland og Nederland, kan til sammen få er overskudd på 11,2 GW. Det representerer sju ganger så høy produksjonskapasitet som den nyeste kjernekraftreaktoren til Finland. Det er en av verdens største reaktorer.

Sol- og vindkraft har lave driftskostnader, og fortsetter å produsere og levere strøm til markedet på veldig lave priser. For en del av vindkraften kan det også være vanskelig å justere ned produksjonen.

Finsk kjernekraft er blitt priselastisk

For kjernekraften viser det seg også vanskelig å skru ned produksjonen i kortere perioder. Vi har sett at det nye finske kjernekraftverket har justert ned noe produksjon i noen timer, og at de svenske kjernekraftverkene gjorde dette da strømprisene var veldig lave over en lengre periode i 2020. Men, på kort sikt er det lite fleksibilitet i kjernekraftverk.

Minus 5 kr per kilowatt

I Nederland kan prisen falle ekstremt lavt mandag. Med begrensede muligheter til å eksportere ut overskuddet av strøm, kan overskuddet av strøm sende prisene veldig langt ned midt på dagen mandag.

Nok en gang gir nederlandsk sol veldig lave strømpriser

I prognosene til Energy Quantified blir det pekt på at prisen kan falle så langt ned som minus 450 euro/MWh. Det betyr at forbrukerne av strøm kan få betalt omtrent 5 kroner per kilowatt de bruker.

Dette er veldig tett på det som strømbørsen Nord Pool definerer som minimumspris, som er minus 500 euro/MWh.

Made with Flourish

Siden Sør-Norge er tilknyttet det nederlandske strømmarkedet gjennom NorNed-kabelen, vil overskuddet av strøm blant annet eksporteres til Norge.

Dersom de sørnorske produsentene ikke klarer å temme strømproduksjonen nok, kan også strømprisene i Sør-Norge bli veldig lave.