Strømprisene er uvanlig lave i Midt-Norge og Nord-Norge, til å være en vinterdag i slutten av januar.

Søndag blir døgnprisen under 15 øre/kWh i de to nordligste prisområdene. Dette er før eventuell mva, andre avgifter og nettleie.

Det er den laveste døgnprisen vi har sett i Norge så langt i år.

I Midt-Norge (NO3) må vi tilbake til 4. november i fjor for å finne lavere døgnpris i spotmarkedet. Nord-Norge hadde én dag i desember i fjor som var lavere.

I til sammen syv timer søndag har kundene i Nord-Norge og Midt-Norge en pris på under 5 øre/kWh.

Ekstremt sjelden vinterstid

Så lave priser er ikke uvanlig når vi ser på hele året. Men for en vinterdag er det sjelden kost. I Midt-Norge har ikke prisen vært så lav vinterstid (desember–februar) siden for to år siden.

Prisene trekkes ned av lave priser østover. Både Sverige og Finland får faktisk to timer med negativ strømpris søndag kveld, i praksis fordi det er for mye strøm tilgjengelig i markedet.

Timeprisene i Midt-Norge og Nord-Norge faller dermed til sitt laveste nivå i år. I den første timen og de to siste timene søndag kveld betaler kundene 3 øre/kWh i spotmarkedet.

Vi må tilbake til én time 17. desember i fjor, for å finne lavere pris.

En så lav timepris vinterstid er særdeles uvanlig.

Ifølge Europowers oversikt, basert på Nord Pools data tilbake til 1996, har det bare på fem dager tidligere i historien vært en så lav timepris i vintermånedene: 2. juledag i 2011, 1. juledag i 2015, to dager i 2020 og altså 17. desember i fjor.

Grafikken under viser hvordan Finland, Sverige og de to norske prisområdene ligger helt i sin egen prisverden søndag:

Det er Storbritannia som har de høyeste prisene rundt Nordsjøen søndag. Pristoppen i området blir nådd nettopp hos britene klokken 18 norsk tid søndag, med relativt beskjedne 1,10 kr/kWh.

Totalt blir Norge et transittland for strøm søndag. Det er massiv import fra Sverige (ca 60 GWh). Samtidig er det netto eksport til de fire andre landene vi har forbindelser med. Totalt får Norge en netto import på 15 GWh søndag.

Årets billigste uke i Sør-Norge

I Sør-Norge går prisen marginalt ned fra lørdag til søndag, fra 65 til 62 øre/kWh. Det er ikke særlig lavt i historisk sammenheng, men det betyr at uke 4 er den billigste så langt i år: I Oslo (NO1) og Kristiansand (NO2) har snittet vært på 64 øre/kWh denne uken.

Tidlig i januar lå prisene på 120 øre/kWh. I løpet av måneden er døgnprisen omtrent halvert fra den sterke kuldeperioden som da preget Sør-Norge.

Som Europower fortalte tidligere denne uken, har prisene falt kraftig i Sør-Norge fra januar i fjor til i år. For produsentene kan det likevel totalt sett bli en god måned, ettersom det også har vært langt høyere produksjon nå i januar enn det var på samme tid i fjor.