På lørdag mellom klokken 14–15 ble det satt ny bunnrekord for spotprisen i Sør-Norge i år. 6,61 øre/ kWh er den laveste timesprisen i Sør-Norge siden 3. oktober i fjor, da ble det levert negative priser i Sør-Norge.

Med høyere temperaturer, god solkraftproduksjon og i tillegg en del vind, ligger alt til rette for skikkelig lave priser på kontinentet. Det var spesielt synlig på lørdag.

Brems i vannkraftproduksjonen

Tall fra Nord Pool viser at de sørnorske produsentene bremset kraftig opp produksjonen midt på dagen lørdag. I fem timer var forbruket i Sør-Norge mer enn dobbelt så høyt som produksjonen i Sør-Norge, resten av strømvolumet ble hentet utenfor Sør-Norge.

For lørdag var det altså ikke høy produksjon som ga lave priser, men heller lave priser som ga lav produksjon.

For de lavest prisede timene så var det Danmark som sendte mest strøm inn til Sør-Norge, mens det over døgnet var det den kontinuerlige flyten av strøm fra både Sverige og Midt-Norge som bidro mest til importoverskuddet i Sør-Norge på lørdag.

Så fort prisene løftet seg på ettermiddag, kom også produksjonen tilbake i Sør-Norge. Mot slutten av dagen var produksjonen høyere enn forbruket i prisområdene i Sør-Norge.

Made with Flourish

Tysk sol eksporteres til Norge

Den fleksible vannkraftproduksjonen i Sør-Norge, sørger for å gi plass til billig import i de timene der europeiske land flommer over av nesten gratis strøm fra solceller og vindkraft.

Midt på dagen lørdag hadde Tyskland en solkraftproduksjon på over 31 GW på det høyeste anslår nettsiden SMA.de. Til sammenligning er den høyeste timeproduksjonen samlet for Norge i år på 28 GW, og inntraff 10. januar.

Vannkraftens fleksibilitet er dermed med å balansere det europeiske kraftmarkedet, sammen med kabelforbindelsen Norden har mot Europa.

Made with Flourish

Etter en uke med nettoimport de fleste dager har nå prisene i Europa igjen steget, og dermed snur import til eksport ifølge tall fra Statnett. Så langt i år er det eksportert 3,8 TWh mer enn det er importert fra Norge.

Nesten gratis – men nest dyrest

Selv om det ble ny prisrekord for én time i de sørnorske prisområdene, så var prisen i Sør-Norge likevel den nest dyreste i Norden denne timen, kun Finland hadde høyere spotpris da. Flere steder i Europa fikk også lavere priser, deriblant Nederland som fikk en time med negativ pris på lørdag.

Made with Flourish

«Vanlig høyt» på 17. mai i Sør-Norge

Spotprisene mandag er mer eller mindre tilbake til de nivåer vi er vant til, med lave priser i Midt- og Nord-Norge, og høyere priser for de prisområdene i sør som har utveksling med Europa.

For tirsdag 17. mai går prisene opp for prisområdene i nord, mens de er nærmes uendret for de sørlige prisområdene.

Dato/sted Sør-Norge Midt-Norge Nord-Norge Tyskland England
17. mai 183,1 12,4 12,3 230,3 136,8
16. mai 180,2 9,4 9,4 215,8 144,0
Endring 2,8 3,0 2,9 14,5 -7,2

Priser i øre/kWh, snitt over døgnet. EUR/NOK: 10,20