I dag er månedsprisen og strømstøtten for mai klar. Til tross for timer med negative priser, vil det bli betalt ut strømstøtte i hele Sør-Norge.

I tabellen under strømprisen oppgitt uten moms, mens strømstøtten er oppgitt med moms.

Område

Månedspris euro/MWh

Månedspris øre/kWh

Strømstøtte øre/kWh

NO1 (Østlandet)

67,07

78,61

8,61

NO2 (Sørlandet)

68,81

80,66

10,66

NO5 (Vestlandet)

67,40

78,99

8,99

NO3 (Midt-Norge)

27,15

31,82

0

NO4 (Nord-Norge)

18,75

21,94

0

For Sør-Norge sin del må vi tilbake til august 2021 for å finne en lavere månedspris (norsk valuta). Da var prisen 74,8 øre/kWh - som på det tidspunktet var den høyeste månedsprisen noensinne.

Det siste halvannet året har det imidlertid vært en kraftig utviklingen i euro/krone-kursen. I euro må vi tilbake til juli 2021 (55,5 euro/MWh) for å finne en lavere månedspris.

Hadde eurokursen vært den samme i dag som den var i august 2021, ville mai-prisen vært under 70 øre i både NO1 og NO5.

Da ville det ikke vært grunnlag for strømstøtte.

Fortsatt negativ

Ser vi på morgendagens priser fortsetter de negative prisene. Trøndelag og Nord-Norge har sammen med Nord-Sverige og Finland de laveste strømprisene i hele Europa onsdag.

Døgnprisen der er satt til 0,9 øre/kWh. På det laveste er timeprisen minus 4,9 øre/kWh.

Det er tredje gang det er negativ døgnpris i norske prisområder. De to første var i forrige uke.

Sør-Norge har fortsatt ikke opplevd negativ døgnpris, bare i timepris. Onsdag blir det én time med negativ strømpris i Sør-Norge.

I timen fra klokken 14 til 15 er strømprisen minus 0,9 øre/kWh i hele Norden og i Tyskland.

Negativ ikke gratis

Negativ strømpris betyr langt fra at strømmen er gratis for forbrukerne. Man må fortsatt betale avgifter og nettleie.

For å regne på kan vi ta utgangspunkt i morgendagens billigste time i NO3 og NO4. Det er i nattetimen fra klokka 03 til 04 når prisen altså er minus 4,9 øre.

Vi bruker nettleien til Tensio S Trøndelag som grunnlag. Om natten er nettleien deres 7,7 øre før moms. Men vi må legge til moms, elavgift og Enova-avgift på nettleien, og da er vi oppe i 30,68 øre/kWh.

På den negative strømprisen legger vi også til moms. Hva? Er momsen også negativ?

Ja, praksis er den det. Strømregningen betales jo bare en gang i måneden, og negativ strømpris presser ned gjennomsnittsprisen.

Det blir dermed et mindre totalbeløp det skal betales moms for. Derfor legger vi moms på den negative strømprisen, og ender på 6,13 øre/kWh.

Minus 5 betyr 27

I tillegg skal strømsalgselskapet ha sitt. Her varierer prisene mye, og vi må velge et påslag. Vi setter påslaget til 3 øre/kWh.

Strømprisen er altså minus 6,13 øre, mens nettleie/avgifter/påslag er 33,68 øre. Det gir en sluttsum på 27,55 øre/kWh.

I runde tall: I dette regneeksempelet betyr altså negativ strømpris på 5 øre/kWh at kunden må betale 27 øre/kWh for strømmen ferdig levert.

På dagtid er nettleien i Tensio-land 10 øre høyere, og prisen ville vært rundt 37 øre alt inkludert.