NVE vurderer kraftsituasjonen for krevende i Sør-Norge. Lave fyllingsgrader, høye brenselspriser, internasjonal uro og høye strømpriser kan føre til at det blir en krevende situasjon også neste vinter, skriver NVE på sine nettsider.

Dette er bakgrunnen for at NVE innkalte de største kraftprodusentene til dagens møte. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund opplyser til Europower at det var konsernsjefene som var innkalt, og som møttes digitalt.

– Det er kraftselskapene som har ansvaret for å foreta de løpende beslutningene om disponeringen av vannkraften gjennom året.