Lørdag er det duket for minuspriser hver time hele døgnet i to av de norske prisområdene. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Oslo (NO1) og Bergen (NO5) har lenge slitt med å få kontroll på vannet siden ekstremværet «Hans» fylte opp vannmagasinene i disse delene av landet.

Det har ført til veldig lave priser i disse to områdene. Når helgen i morgen setter inn og forbruket synker, kollapser prisene helt.

Det hele resulterer i minuspriser hver time – hele døgnet.

På sitt dyreste er strømmen i disse områdene -0,6 øre/kWh. På sitt billigste er den -4,5 øre/kWh.

Det er tredje gang i historien at kundene i disse områdene får gratis strøm hele døgnet – før nettleie og avgifter. Første gang var tirsdag 8. august i år, og så skjedde det igjen mandag 4. september.

Prisområde Fredag Lørdag Endring (%)
Oslo (NO1) 2 -3 -250
Kristiansand (NO2) 80 75 -6
Trondheim (NO3) 16 13 -19
Tromsø (NO4) 16 13 -19
Bergen (NO5) 2 -3 -250

Tall i øre/kWh.

I NO2 blir prisene ut mot forbrukerne omfattet av strømstøtten.

Kraftselskapene stopper ikke å produsere selv om prisen går litt under null. Europower omtalte dette fenomenet tidligere i år.

– Teknisk sett kan det være utfordrende å skru av strømproduksjonen i elvekraftverk i flomsituasjoner. Det var ikke slik disse kraftverkene ble bygget, sa fagansvarlig for kvalitet og markedsstrategier i Hafslund, Vidar Hansen, til Europower da.

Noe av produksjonen selges uansett til avtalte priser. I tillegg er noe av produksjonen systemtjenester. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft har tidligere pekt på at selskapet også får betalt for opprinnelsesgarantier.

– Det er en positiv inntekt som kan oppveie den negative prisen fra kraften i de timene, sa Rynning-Tønnesen tidligere i år.

Prisen kollapser i vannet

Tidligere i år har vi sett at strømprisen har kollapset i nederlandsk sol.

Mye solproduksjon på kontinentet førte nemlig til mye eksport fra landene. Noe som gjorde at prisen kollapset også i Norge.

I morgen er det ikke nederlandsk sol som gjør at prisen i Oslo (NO1) og Bergen (NO5) kollapser. Prisområdene får ingen import fra nabolandene.

Det er heller ingen andre prisområder i Europa som får minuspriser i morgen. Dermed ser det ut til at det er vannkraften som er årsaken til priskollapsen.

På grunn av kabelproblemer får NO1 heller ikke eksportert til SE3. Det er ingen overføring mellom disse områdene i morgen.

Forbindelsen mellom NO1 og SE3 er nemlig tatt ut av drift som følge av planlagt vedlikehold og oppgradering i Kilanda trafostasjon nord for Gøteborg.

Isteden kjører NO1 full eksport til prisområde Kristiansand (NO2) hele dagen.

Det sørligste prisområde i landet har nemlig en mye høyere pris enn sine norske naboer.

Grafikken viser prisene time for time, før nettleie og avgifter.