Forrige uke var den dyreste strøm-uken i store deler av Europa. Det er den ekstreme oppgangen gassprisen som har fått skylden for de galopperende strømprisene.

Fredag toppet gassprisen seg, og har denne uken hatt et kraftig fall. Gassprisen har vært årsaken til oppgangen i strømprisene, og får også æren for at strømprisene nå er på vei ned.

Raskere fylling av gasslagre enn forventet, samt et annonsert møte i Eu om mulig reform av energimarkedet, pekes på årsaker for at gassprisen stuper. Russland har samtidig stengt gassrørledningen Nord Stream 1 for vedlikehold, og markedet frykter at gassflyten ikke kommer tilbake som avtalt i morgen, lørdag.

Ny rekord tross fallende priser

Spotprisene i Sør-Norge satt sin absolutte topp på tirsdag denne uken, hvor alle de tre sørligst prisområdene i Norge fikk døgnpriser på 6,45 kr/kWh.

Siden den gang har spotprisene i Sør-Norge falt dag for dag – også for i morgen, lørdag. Vi må tilbake nesten to uker for å finne døgnpriser som er lavere morgendagens spotpriser i sør. Det hindrer ikke prisområdene Oslo (NO1) og Bergen (NO5) i sannsynligvis sette ny rekord for snittpris for uken.

For at uken ikke skal sette ny rekord, må søndagsprisen i disse to prisområdene bli på lavere enn 50 øre/kWh. I et normalt strømmarked hadde det ikke vært usannsynlig, men så lave priser har ikke Øst- og Vestlandet hatt siden mai. Gassprisen er mer enn dobbelt så høy nå, sammenlignet med gassprisen i mai.

I Midt-Norge går det motsatt vei. Prisområde Trondheim (NO3) har hatt stigende priser siden midten av forrige uke, og har også stigende spotpris til i morgen. Snittprisen for i morgen passerer 50 øre/kWh. Så høye priser i Midt-Norge har vi ikke sett siden 16. august.

Nord-Norge har etablert seg på et høyere nivå siden i sommer. Sommerprisene i prisområde Tromsø (NO4) har ligget mellom 0,5 – 3 øre/kWh gjennom sommeren, men har nå etablert seg over 10 øre/kWh. Det er godt nyt for produsentene, som har måtte slippe mye vann rett forbi turbinene, for å unngå flomskader.

Prisområde Fredag Torsdag Endring
Oslo (NO1) 384,9 435,6 -12 %
Kristiansand (NO2) 384,9 435,6 -12 %
Bergen (NO5 384,9 435,6 -12 %
Trondheim (NO3) 56,3 40,6 39 %
Tromsø (NO4) 13,9 13,9 0 %

Spotpriser, snitt for døgnet, i øre/kWh før avgifter, nettleie og strømstøtte.

Blandede signaler fremover

Markedsbildet har vært ganske ensfarget det siste året. Det er stort sett hendelser som har trukket prisen opp som har vært det markedsaktørene har fått servert. Krigen i Ukraina er den viktigste faktoren, med de sanksjoner som går både fra og mot Russland, som har sendt prisene på gass til himmels. I tillegg har tørt vær gjort situasjonen enda mer krevende både for energiproduksjon i Europa og i Norden.

På vektskålen som peker mot høyere priser, kan vi legge på problemer med kjernekraft i både Frankrike, Sverige og Finland.

Høy fylling i gasslagrene og politisk vilje til å redusere energiprisene veier tungt denne uken, og har som nevnt fått gassprisen til å stupe. Fra gasspristoppen på fredag, har prisen for gass i Nederland (TTF) falt med 39 prosent. Fra 339 €/MWh til 208 €/MWh. Normal pris på gass før krigen, var 20 €/MWh.

EU-toppmøtet skal etter planen finne sted fredag neste uke.

Kjernekraftverket Olkiluoto 3 er igjen i gang med prøveproduksjon, og sender nå 445 MW til strømnettet. Etter planen skal skal produksjonen økes til 763 MW gjennom helgen og utover neste uke.