Arbeidskonflikten i oljesektoren får internasjonale konsekvenser. EU forsøker å fylle gasslagrene før vinteren, men flyten av gass til Europa er svært begrenset, og med streik i Nordsjøen blir flyten ytterligere begrenset.

Høyere pris på gass betyr høyere strømpris.

Ifølge NRK er det tre oljefelt som så langt er stengt; Gudrun, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Det er frykt for at resten av flyten i rørledningen mellom Russland og Tyskland; Nord Stream 1, ikke vil komme tilbake etter planlagt vedlikehold senere denne måneden.

Det er varslet opptrapping i streiken i morgen, onsdag. Det vil i så fall ramme 13 prosent av Norges gassproduksjon, forteller kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gas til NRK.

All gass som kan legges på lager nå, vil gjøre EU i bedre stand til å håndtere vinterleveransene på gass. Det kan derfor være kritisk for EU å ha gode leveranser gjennom sommeren.

Andreassen peker på at reduksjonen i gasseksport ikke kan sees på som tap, men bare en utsettelse av inntekter.

Dagens Næringsliv skiver i en oppdatering av streiken, at det er mulighet for videre opptrapping allerede til lørdag. Det vil i så fall ramme 56 prosent av norsk gasseksport.

Norge er hoffleverandør av gass til EU

Russland har redusert eksporten av gass til Europa kraftig det siste året. Det flyter nå bare omtrent én fjerdedel av det som er normal flyt av gass fra Russland til Europa, ifølge senioranalytiker Bjørn Inge Vik i Volue til Europower.

Bjørn Inge Vik Volue. Foto: Volue

Det gjør Norge til den største gasseksportøren til Europa.

– Streiken i Nordsjøen er en av de tingene som kommer på toppen av krisen, sier Vik.

Markedet følger godt med på volumene som går gjennom Nord Stream 1 i disse dager. Frykten er at flyten av gass kan stoppe opp når som helst. Fra 11. juli skal gassrøret ut til årlig revisjon, og det store spørsmålet er om flyten blir gjenopptatt etter ti dager som planlagt.

Ifølge Vik vil en ytterligere reduksjon i flyten på Nord Stream rørledningen, som nå kun leverer 40 prosent av total kapasitet, gjøre at den russiske eksporten av gass kun blir på 15 prosent av det normale volumet til EU.

– I de siste ukene utgjør norsk gass faktisk over halvparten av all rørgass til Europa. 13 prosent bortfall er helt klart mye, sier senioranalytikeren.

Dersom vi får en opptrapping til helgen, med 56 prosent bortfall av eksporten, vil dette bety at mer enn en fjerdedel av den allerede reduserte gassimporten EU har i dag, vil bli rammet.

Alternativet til rørgass er flytende naturgass (LNG). Dette markedet er også stramt, blant annet på grunn av eksplosjonen i USAs største LNG eksportterminal.

Gassprisen påvirker strømprisen direkte

Prisen for å sikre strømprisen i fjerde kvartal i Tyskland, tangerer i dag toppen fra mars, da markedet var sjokkert over krigsbudskapet. Nesten 4,30 kr/kWh må en tysk sluttbruker betale for kontrakten for fjerde kvartal i dag. Det er en oppgang på nesten 70 prosent siden 14. juni.

Den nordiske kontrakten for fjerde kvartal er også opp over 60 prosent siden midten av juni, selv om det er litt nedgang i prisene i dag. De ekstreme energiprisene i Europa påvirker som kjent prisnivået for strøm i Norge, både de momentane prisene i spotmarkedet, men også i forventet pris fremover i terminmarkedet (fremtidspriser):