I dag, 8. desember, startet den første handelen på tysklandskabelen NordLink. Resultatet lot ikke vente på seg, til tross for at man hadde en forsiktig oppstart av kabelen. Områdeprisene i Sør-Norge for onsdag spratt i været og ble med 33,67 øre/kWh, den høyeste siden før nyttår.

Prisene i de tre sørlige prisområdene i Norge er fortsatt høyere enn i Sør-Sverige og i Danmark, men er onsdag mer enn det dobbelte av hva det er nordover i Norge. Trondheimsprisen (NO3) har onsdag en pris på 15,07 øre/kWh, mens det lengst nord i Norge (NO4) er en områdepris på 13,37 øre/kWh.

Ekstreme variasjoner i løpet av døgnet

I tillegg ser vi at det er ekstremt store prisforskjeller gjennom døgnet i Sør-Norge. Høyeste timepris er mellom klokken 17 og 18 i morgen. Da er prisen over 1 kroner, med 106,9 øre/kWh. Laveste timepris er på 19,74 øre/kWh mellom klokken tre og fire i morgen tidlig.

For kraftprodusentene er dette et kjærkomment lyspunkt etter lang tid med rekordlave kraftpriser.

– Det er jo et lyspunkt dette. Man har jo snakket om dette som det skulle være en ren importkabel. Men den vil jo ha en stor betydning, spesielt i våtår, sier Sigvald Maldal, direktør for energihandel i Akershus Energi,

Ikke kaldt og vindstille

Han erkjenner at NordLink har stor betydning for at prisene i Sør-Norge for morgendagen spretter i været, men minner også om at det er stor eksport til Sverige for tiden.

Det interessante her, er at det nå hverken er kaldt eller vindstille.

– Når det blir kaldt og vindstille, så kan man jo tenke seg hvilke priser man får. For det er ikke kaldt. Så det sier jo litt om at det er et stort potensial i kablene. Det vil jo komme mer produksjon i gang i Sverige etter hvert som vil endre dette, men man vil jo etter hver få mange timer der man har felles pris når man har en viss last i Norge, påpeker Maldal.

Han viser til at vi etter hvert vil se store svingninger i spotprisen, og at det vil bli mer uforutsigbart enn tidligere å se hvor middelverdien vil legge seg

– Med mer vind inn i systemet og mer kapasitet ut, kan man jo tenke seg hvor store svingninger man kommer til å få, sier Maldal, som samtidig er godt fornøyd med å få en bekreftelse på at utvekslingsregimet fungerer.