18. mars arrangerte Tyskland et konsultasjonsmøte med sine naboland for å å presentere et utkast til et studie av reservekapasiteten i strømnettet hos sine naboland.

Norge ble imidlertid ikke invitert til møtet, og et brev datert 24. mars sender Norge et brev til tyske myndigheter for å klage på manglende involvering,

– Vi refererer til konsultasjonen på det tyske utkastet til effekten av strategiske reserver i naboland. Verken Olje- og energidepartementet, Reguleringsmyndigheten for energi (NVE) eller Statnett fikk beskjeden eller invitasjonen til møtet 18. mars. Vi ble bare informert av en annen norsk aktør, skriver seniorrådgiver Ole Svihus i Olje- og energidepartementet til Tyskland.

Strategiske reservekapasiteter er en viktig del av arbeidet med å balansere strømnettet. For når det er enten vindstille eller det blåser mye, er det viktig å kunne utveksle kraft med nabolandene for å holde strømnettet i balanse. Her har Norge noen betydelige fortrinn med den store mengden regulerbare vannkraften. Dette har mange ganger blitt fremhevet som et potensielt batteri for Europa.

Inviterte alle interessenter

«Europas batteri» var imidlertid ikke i de tyske myndighetenes tanker da de sendte invitasjonen. Den ble kun sendt til EUs medlemsland.

– Denne invitasjonen går ikke bare til departementene, men til alle relevante interessenter (TSOs, NRA,s forretningsassosiasjoner, etc) i deres land. Dere kan derfor delta med opptil fem personer per land. I tillegg er COM, ENTSO-E og ACER invitert til å delte med opp til to deltagere hver, skriver Benedict Guenter i departementet for økonomi og energi i Tyskland, i invitasjonen som Norge ikke fikk.

Norge så seg derfor nødt til å minne det tyske departementet om at Norge er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

– Vi merker oss at eposten refererer til naboland som er medlemsland. Norges relasjon til EU er dekket av EØS-avtalen. Den tredje energipakken er nå en del av våre forpliktelser under EØS-avtalen, skriver Svihus i brevet.

Norge minner også Tyskland om at det norske strømnettet nå er direkte tilknyttet det tyske.

– NordLink-kabelen startet forsøksoperasjon i desember i fjor, og vi har nå direkte strømutveksling mellom Norge og Tyskland, Dette betyr at det tyske kraftmarkedet kan ha direkte effekt på Norge. Vi håper derfor at dere inkluderer oss i fremtidige konsultasjoner av denne typen, skriver Svihus.

Tyskland beklaget

Olje- og energidepartementet forteller Europower at Norge ikke hadde konkrete innspill til studiet som som Tyskland utarbeidet.

– Det aktuelle møtet gjaldt mulige virkninger av strategiske reserver i Tyskland. Departementet deltok ikke i møtet, men har sendt innspill i etterkant. Vi hadde ingen konkrete innspill til studien av en eventuelt innføring av strategiske reserver i Tyskland, sier Ingrid Lønrusten Rogstad, kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet til Europower.

Nå lover Tyskland å involvere Norge ved neste anledning.

– Departementet har i etterkant av møtet vært i kontakt med det tyske departementet, og de beklaget at Norge ikke hadde blitt involvert i konsultasjonen så langt, sier Rogstad.