Onsdag er det netto eksport fra Østlandet til Sverige. Dette til tross av at Oslo-området i gjennomsnitt har en pris som er dobbelt så høy som Stockholm-prisen.

Gjennomsnittsprisen i Oslo er 262 øre/kWh onsdag, mens den i Stockholmsområdet er 132 øre/kWh.