Fra onsdag til torsdag blir strømprisen i prisområdene Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4) nesten halvert. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisområde Onsdag Torsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 69 62 -10
Kristiansand (NO2) 69 62 -10
Trondheim (NO3) 62 33 -47
Tromsø (NO4) 61 32 -48
Bergen (NO5) 69 62 -10

Tall i øre/kWh. Tallene inkluderer ikke mva, strømstøtte, nettleie eller andre avgifter.

På sitt laveste blir spotprisen i NO3 og NO4 26 øre/kWh. Dette skjer på torsdagens siste time fra klokken 23:00 til 00:00.

I den samme timen faller prisen i nabolandene våre, Sverige og Finland, til like under null. Det er Finland og de tre nordligste prisområdene i Sverige som får den laveste døgnprisen i Nord-Europa i morgen.

NO4 får en døgnpris som er 8 øre/kWh høyere enn nabolandene, og får dermed Nord-Europas nest laveste døgnpris.

Prisforskjell mellom nord og sør: 30 øre/kWh

Prisforskjellen mellom nord og sør har ikke vært så veldig tydelig den siste uka. Fredag forrige uke var det bare desimaler som skilte den nordnorske og sørnorske prisen.

På torsdag gjør prisforskjellen seg igjen gjeldende, hvor det er en forskjell på 30 øre/kWh mellom nord og sør.

Fyllingsgrad: 0,4 TWh unna bunnrekord i nord

NVEs ukentlige vannmagasinstatistikk viser at fyllingsgraden fortsatt ligger under normalen i fire av fem prisområder.

Samlet sett ligger fyllingsgraden i Norge 5,7 TWh under hva som er normalt for uke 10. Det er bare NO1 som holder seg over normal fyllingsgrad.

Helt i nord, i NO4, nærmer man seg stadig en bunnrekord hva gjelder fyllingsgraden. I uke 10 var fyllingsgraden i NO4 på 7,3 TWh. Bunnrekorden for uke 10 i dette prisområdet er 6,9 TWh.

NO4 var dermed 0,4 TWh unna å tangere sin bunnrekord. At nordnorske produsenter må spare litt på vannet sitt, var også en av forklaringene til at prisene var tilnærmet like i hele landet forrige fredag.

– De nordnorske produsentene må begynne å tenke på at de ikke skal eksportere seg inn i et uføre. De må rett og slett begynne å si at de vil ha lik pris som de i sør, og sette vannverdien deretter, sa sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, til Europower.