I morgen passerer strømprisen i den sørlige delen av landet 3 kroner/kWh mellom klokken 17:00 og 18:00. Mer presist er prisen denne timen 304 øre/kWh.

Dette er den dyreste timen Sør-Norge har hatt så langt i år.

Helt i nord hopper prisen opp 100 prosent. I prisområde Trondheim (NO3) hopper prisen med 80 prosent.

Strømprisen i de nordlige prisområdene passerer også 1 krone/kWh i fire timer i morgen. På sitt høyeste er prisen på 110 øre/kWh.

Nedenfor ser du hvordan døgnprisen i de norske prisområdene blir. Dette er strømpriser uten avgifter, nettleie og strømstøtte.

Prisområde Onsdag Torsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 164 193 +18
Kristiansand (NO2) 164 193 +18
Trondheim (NO3) 49 88 +80
Tromsø (NO4) 44 88 +100
Bergen (NO5) 164 193 +18

Tall i øre/kWh. Tall hentet fra Nord Pool.

Månedspris for november

Nå vet vi også hva månedsprisen for november blir. De tre sørlige prisområdene får lik månedspris.

Prisområde Månedspris november
Oslo (NO1) 105
Kristiansand (NO2) 105
Trondheim (NO3) 65
Tromsø (NO4 63
Bergen (NO5) 105

Tall i øre/kWh.

Alle prisområdene i sør får en månedspris i november på over 1 krone/kWh. De nordlige prisområdene hadde dager i løpet av måneden hvor prisen var høyere enn prisen i sør, men de ender likevel opp med en betydelig lavere månedspris.

Dersom strømstøtten fortsatt hadde vært månedsbaser,t hadde ikke de nordlige prisområdene fått noe strømstøtte. I september ble det imidlertid innført timesbasert strømstøtte. Det betyr at strømkunder i hele landet vil få utbetalt strømstøtte for november.