Både fra regjeringen og fra opposisjonen har det kommet forslag om strengere styring av vannkraftprodusentene. Forlagene har kommet opp i mange varianter. I statsbudsjettet gjentas det:

«Regjeringen vil innføre en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses».

Olje- og energidepartementet har jobbet med en vurdering av kraftsituasjonen, og har blant annet hentet inn fem eksterne rapporter. Vurderingen så langt har avdekket at kraftsystemet har sine svakheter, ifølge departementet.