Både fra regjeringen og fra opposisjonen har det kommet forslag om strengere styring av vannkraftprodusentene. Forlagene har kommet opp i mange varianter. I statsbudsjettet gjentas det:

«Regjeringen vil innføre en styringsmekanisme som skal sikre at mer vann spares i magasinene ved lave magasinnivåer og at eksporten i slike tilfeller begrenses».