Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at strømprisen stiger i hele landet tirsdag.

Det er de sørnorske prisområdene som får dyrest strøm. Her passerer døgnprisen 1 krone/kWh.

De to nordligste prisområdene, Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4), holder seg noe under dette nivået. Likevel vil de få en dyrere strømpris enn hva de har hatt på lenge.

Prisområde Mandag Tirsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 87 110 26
Kristiansand (NO2) 87 110 26
Trondheim (NO3) 77 99 29
Tromsø (NO4) 75 99 32
Bergen (NO5) 87 110 26

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

Vi må tilbake til 7. mars for å finne en dag hvor døgnprisen i de nordlige prisområdene var så høy.

Det er årets tredje høyeste strømpris i disse områdene.

Tirsdag ligger - som vanlig - de nordnorske prisområdene under prisen i Sør-Norge. Men fra klokken 06:00 til klokken 22:00 er timeprisen lik i hele landet.

Dette inkluderer også morgendagens dyreste time. Mellom klokken 18 og 19, er prisen i hele landet 1,7 kroner/kWh.

Eksport fra Tromsø (NO4)

Døgnprisen i de to nordligste prisområdene i Norge er identisk til den de får i Sverige. Dette er de prisområdene som får den laveste strømprisen av alle landene som vises på Nord Pool.

I all hovedsak eksporteres det strøm fra Tromsø (NO4) til Sverige. NO4 sender også strøm sørover til Trondheim (NO3).

Lenger sør i landet er det full eksport fra NO2 (Kristiansand) til kontinentet i morgen.