Strømprisene i hele Europa har steget kraftig den siste tiden. Mellom klokken 17 og 18 i morgen, tirsdag, får hele landet 5,04 kr/kWh i strømpris. Det er likevel den laveste strømprisen i Nord-Europa på det tidspunktet.

Etter en relativt rimelig start på måneden, med priser helt ned på 20 øre/kWh for hele landet, avsluttes november med rekordhøye priser. Tirsdagens strømpriser er de høyeste for Sør-Norge på over to måneder, mens Nord-Norge vil få den høyeste dagsprisen på over et år.

Strømprisene nesten dobler seg til i morgen for Sør-Norge. Midt-Norge vil oppleve mer en tre-dobling, mens Nord-Norge får nesten fire og en halv ganger så høy strømpris i morgen, sammenlignet med i dag.

Det er allikevel de laveste strømprisene i Europa på det tidspunktet.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Oslo (NO1) 362,6 195,3 86 %
Kristiansand (NO2) 362,6 195,3 86 %
Bergen (NO5 362,6 195,3 86 %
Trondheim (NO3) 243,5 77,6 214 %
Tromsø (NO4) 213,3 48,4 341 %

Engrospriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool eksklusive skatter, nettleie og evt. strømstøtte.

Nesten vindstille i Europa bidrar til de høye prisene i morgen. Ifølge morgenrapporten til analyseselskapet Energy Quantified, vil det produseres mindre enn 40 prosent av normal vindkraftproduksjon i Tyskland i morgen. For Norden sin del vil vindkraften produsere omtrent 70 prosent av det som er normalt for årstiden.

Temperaturene er noe over normalt, men uten vindkraft er det gasskraften som vil sette strømprisene til i morgen.

Historisk dyr middag i nord

Midt i middagstiden setter strømprisen en ny toppnotering for Midt- og Nord-Norge. Bare under kraftkrisen i 2010 har prisene vært høyere.

Det blir den høyeste timesprisen for både Midt-Norge og Nord-Norge siden den gang tirsdag. For Midt-Norge er prisene 0,3 øre/kWh høyere enn den forrige toppen på morgenen den 5. september i år.

For Nord-Norge er prisene hele 45,4 øre/kWh høyere enn forrige pristopp, som var på formiddagen 12. september i år.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11977683/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11977683" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Laveste pris i Europa</p><p>På tross av disse skyhøye prisene i Norge, så har Norge de laveste strømprisene i Europa på dette tidspunktet. Faktisk så er det Norge som er unntaket, når det gjelder strømpris i Europa denne timen.</p><p>Mens strømprisen, målt i euro, er på 485,6 euro/MWh i Norge på dette tidspunktet, så resten av Nord-Europa en pris på 501,1 euro/MWh. Det gjelder helt fra Frankrike i vest, til Estland i øst.</p><figure itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemref="urn:newsml:dn.no:20221128:1362296-image" class="dp-picture dp-plugin-element dp-plugin-fotoweb"><img itemprop="image" src="https://pictures.dn.no/fotoweb/embed/2022/11/bb45eedbc9b545268e95879ff2465c43.jpg" width="" height="" /><figcaption><div itemprop="headline" /><div itemprop="description"><p>Strømpriser i Nord-Europa tirsdag 28. november, mellom klokken 17 - 18</p></div><div itemprop="byline" /></figcaption></figure><p><i>Saken er oppdatert etter publisering for å tydeliggjøre at vi omtaler prisene i nyere tid.</i></p>