Alle prisområdene i Norge får lavere pris til i morgen tirsdag, men det største prisfallet er det Nord-Norge som får.

De rekordhøye prisene i Nord-Norge mandag, faller med over 70 prosent til tirsdag. Strømprisene i Midt-Norge kommer også kraftig ned, og er da tilbake på nivåer som vi er mer vant til.

I Sør-Norge er det også prisnedgang til i morgen, tirsdag.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Oslo (NO1) 174,4 209,5 -17 %
Kristiansand (NO2) 174,4 209,5 -17 %
Bergen (NO5 174,4 209,5 -17 %
Trondheim (NO3) 60,7 178,6 -66 %
Tromsø (NO4) 51,6 178,6 -71 %

Engrospriser på strøm, i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool. Prisene er eksklusive skatter, nettleie og eventuelt strømstøtte.

Sør-Norge har hatt de nest høyeste strømprisene så langt i år, kun slått av Sjælland i Danmark (DK2). Sverige har hatt vesentlig lavere priser så langt i år, og spesielt Nord-Sverige, som har et stort kraftoverskudd.

Denne uken er de svenske strømprisene vesentlig høyere enn de norske.

De høye prisene nord i Skandinavia denne uken, skyldes at strømprodusentene har bremset opp vannkraftproduksjonen i de nord-svenske elvene. Dette er en årlig hendelse, hvor de forsøker å holde vannspeilet så rolig som mulig, slik at det kan danne seg et islag på toppen av vannet. Målet er at denne isen hindrer flytende is i elvene og at de dermed kan unngå is-propper i vassdraget.

Dette må naturligvis skje på kalde dager. Produsentene bremse produksjonen noen dager, noe som i år har fått en stor priskonsekvens.

Europas laveste pris, fører til full eksport

Strømmen flyter i retning høyeste pris. Så lenge de norske strømprisene er lavere enn de prisene som er i våre naboland, vil strømmen flyte ut av landet.

Årsaken er at de norske strømprisene er de laveste i hele Europa på tirsdag. De foreløpige tallene fra Nord Pool, viser at det skal eksporteres strøm fra Sør-Norge nesten alle timer.

De skandinaviske prisene ligger tett opp mot 2 kr/kWh i morgen, mens resten av Europa har priser over 2 kr/kWh. Øst i Europa nærmer prisene seg 3 kr/kWh i morgen, der Finland har en snittpris for dagen på 2,84 kr/kWh.

I morgen vil Sør-Norge eksportere omtrent 74 GWh. Siden de er lavere priser nord for Dovre og Sognefjorden, vil det flyte strøm fra Midt-Norge til Sør-Norge. Netto flyt ut av Sør-Norge er derfor nesten 55 GWh i morgen.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11897126/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11897126" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>