Tirsdag starter de nordlige prisområdene, Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4), dagen med minuspriser.

Fra klokken 01:00 slenger både Oslo (NO1) og Bergen (NO5) seg på trenden, og får minuspriser fram til klokken 04:00.

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisområde Kristiansand (NO2) får full eksport til kontinentet, og ender med en døgnpris på 87,4 øre/kWh.

Prisområde Mandag Tirsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 4 3 -27
Kristiansand (NO2) 85 87 2
Trondheim (NO3) 12 11 -8
Tromsø (NO4) 12 11 -8
Bergen (NO5) 4 3 -27

Kilde: Nord Pool

Selv om Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4) får flest timer med minuspriser, er det prisområdene Oslo (NO1) og Bergen (NO5) som får den billigste døgnprisen også i morgen.

Som man også kan se i tabellen over, er det kun i Kristiansand døgnprisen øker fra i dag til i morgen. De andre prisområdene får en lavere pris i morgen enn hva de fikk i dag.

Ett prisområde i Sverige skiller seg også ut

I Sverige skjer det samme vi har sett i Norge over den siste måneden.

Tirsdag er nemlig døgnprisen i det sørligste prisområde, SE4, mer en ti ganger så høy som i resten av landet.

Sverige sliter for tiden med reaktortrøbbel, og har per dags dato tre kjernekraftverk som har redusert drift. To av disse har for tiden ingen kapasitet tilgjengelig.

Men ingen av disse tre reaktorene ligger i SE4, som får den desidert høyeste prisen i Sverige. De ligger i SE3 som får en pris som bare er en brøkdel av prisen i SE4.

SE4 importerer en hel del strøm fra SE3. Videre igjen går det en del eksport fra SE4 til Danmark og Polen.