Det er spesielt om natten det er størst forskjeller. I timen som starter klokka 05 er prisen bare 5,2 øre/kWh på Østlandet og Sørlandet (NO1 og NO2).

Samme time er prisen på Vestlandet 106 øre/kWh. Altså mer enn 20 ganger så høy.

Ser vi på døgnprisen er differansen langt mindre. I NO1 og NO2 er døgnprisen søndag 71 øre/kWh mens den er 106 øre/kWh i NO5.

Natt til søndag avgjør

Mens timeprisene på Vestlandet er relativ stabile gjennom døgnet (de varierer mellom 100 og 112 øre), så er det mye større variasjoner i på Østlandet og Sørlandet. Der er spennet mellom 5 og 112 øre/kWh.

Siste halvdel av døgnet er timeprisene like i hele Sør-Norge, så det er natt til søndag forskjellene ligger.

Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) ligger «som vanlig» lavere enn Sør-Norge med døgnpriser på henholdsvis 55 øre og 28 øre.

Tyskland mye billigere enn Norge

Om vi skal sammenligne med andre land er det greies å bruke euro. Døgnprisen på Vestlandet (99 euro/MWh) er helt i toppen i Europa, kun slått av England hvor strømmen koster 107 euro søndag.

Verdt å merke seg er at døgnprisen i Tyskland ligger langt under prisen i Sør-Norge.

På Vestlandet er altså prisen 99 euro/MWh, mens den er 66 euro på Østlandet og Sørlandet. I Tyskland er søndagsprisen bare en brøkdel av dette med en døgnpris på bare 9 euro/MWh.