Strømprisen holder seg lav på Østlandet (NO1) og Vestlandet (NO5) onsdag, viser tallene fra Nord Pool.

Døgnprisen blir knapt 23 øre/kWh, omtrent som i dag.

Men i NO2, som dekker sørlige del av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold, øker prisen med over 20 prosent, til knapt 78 øre/kWh.

Dermed er prisdifferansen mellom Sør-Norge og Sørlandet på 55 øre/kWh.

Vi må tilbake til slutten av august i fjor, for å finne en så stor differanse i Sør-Norge.

De siste ti årene er det faktisk bare sommeren i fjor, at prisforskjellene internt i Sør-Norge har vært over 50 øre/kWh.

For to måneder siden var prisene på Sørlandet på nivå med Oslo og Bergen. Siden da har differansen bare økt.

Onsdag blir prisene i Oslo og Bergen faktisk også lavere enn i Midt-Norge og Nord-Norge – og i Sverige.

Dermed blir det tilnærmet full eksport fra Norge til alle andre land onsdag. Totalt blir det eksportert 167 GWh, ifølge forventet flyt mellom Norge og Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Ifølge Nord Pool har det aldri før blitt eksportert så mye strøm fra Norge på én dag.

Om det blir rekord, blir først klart etter at produksjon og forbruk er registrert. NVEs offisielle definisjon på krafteksport er nemlig nasjonal produksjon minus forbruk. Den gamle rekorden er fra 29. november i fjor, da den offisielle eksporten var på knapt 160 GWh.

Denne blir da sannsynligvis slått onsdag.

Slik er planlagt flyt mellom Norge og de andre landene i morgen:

Land Eksport Import
Sverige 48 355 0
Danmark 39 190 0
Nederland 15 339 0
Tyskland 31 740 0
Storbritannia 31 990 0
Totalt 166 614 0

Det er først og fremst mot Sverige at det fortsatt er litt ledig eksportkapasitet. De første timene etter midnatt er eksporten dit godt under det maksimale. Mot kontinentet er det stort sett full eksport, med unntak av et par timer midt på dagen.

Slik blir strømprisene time for time onsdag: