Prisene blir også skyhøye i både Tyskland og Storbritannia. Britene må betale over 7 kr/kWh før nettleie og avgifter enkelte timer mandag. Det viser tallene Nord Pool publiserte søndag.

For Norge er bildet det samme som «vanlig»: I NO1 (Oslo-området) og NO5 (Vestland nord for Hardangervidda) matcher prisene hverandre: 1,63 kr/kWh, noe som er rundt 10 prosent lavere pris enn mandag for en uke siden. I NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) ligger prisene på 1,86 øre/kWh. Vi må nå tilbake til mandag 11. juli for å finne en pris over 2 øre/kWh i disse områdene.

NO2 har som vanlig de høyeste prisene i landet. Området omfatter Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, med rundt 1,3 millioner innbyggere.

Døgnprisen i NO2 blir på 3,26 kr/kWh. Det er 21 øre/kWh over sommerrekorden som ble satt tirsdag forrige uke. Det er også den nest høyeste strømprisen som noensinne er registrert for ett døgn i NO2.

Med nettleie og avgifter betaler dermed forbrukerne i NO2 rundt 4,70 kr/kWh, litt avhengig av egen avtale og lokal nettleie – og selvsagt før strømstøtten slår inn. Med strømstøtten blir prisen likevel fortsatt godt over 2 kr/kWh.

Made with Flourish

Timeprisene varierer veldig lite i Norge mandag. Prisene er før nettleie, avgifter og strømstøtte til private husholdninger.

Sjokkpriser mandag kveld

Det er vanlig at prisene stiger fra søndag til mandag, noe som henger sammen med økt forbruk og ikke minst at tysk industri starter opp igjen etter helgen.

Både Tyskland og Storbritannia ligger langt over prisene i NO2, noe som betyr at det igjen blir eksport. Som Europower dokumenterte sist uke, er det den uregulerte kraften som det har blitt produsert mer av i år, mens det har blitt brukt mindre regulerbar kraft. Det kan bety at produsentene faktisk sparer på vannet, selv om det ikke ser slik ut hvis vi bare ser på strømflyten.

Ifølge tall fra de europeiske systemoperatørene (ENTSOE) ble det produsert knapt 30 GWh vannkraft i NO2 lørdag. 73 prosent av dette var regulert kraft. Det er omtrent like stor andel som tidligere i år, men bransjen selv mener statistikken undervurderer hvor mye kraft som i praksis er uregulert.

NO2 har mandag netto eksport både til Danmark (29 GWh), til Tyskland (24 GWh) og Storbritannia (12 GWh) – til sammen 64 GWh.

Mot Storbritannia blir det import i de første timene mandag, men fra klokka 08 får britene strømpriser på over 4 kr/kWh. Siden bare stiger det. Toppen blir nådd i Storbritannia med en strømpris før nettleie og avgifter på 7,83 kr/kWh klokka 19.

Tyskland følger etter i nesten samme tempo, men når toppen en time senere på «bare» 6,97 kr/kWh.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insights sa til Europower sist uke at de norske produsentene har økt verdifastsettelsen av eget vann med 50 øre/kWh på ei uke – men at de fortsatt må ta høyere priser for å stoppe eksporten. Da må nemlig prisene i Norge bli høyere enn i Tyskland, Danmark og Storbritannia.

Sist uke var differansen mellom NO2 og utlandet grovt regnet 1 kr/kWh. I noen timer mandag kveld er differansen oppe i over 3 kr/kWh.

Det kan igjen bety at prisene vil gå videre opp i Norge, men det er en ren spekulasjon på dette tidspunkt.