At strømprisene er relativt lave på søndager, er ganske vanlig. Men at produsentene ikke får betalt for strømproduksjonen i februar, det har aldri før skjedd, ifølge Europowers gjennomgang av prisstatistikk tilbake til 1996.

Grytidlig søndag morgen koster strømmen null i både NO1 og NO2 i tre timer. Det er ny norgesrekord for en vinterdag. Kundene må naturligvis betale nettleie og avgifter, men kan spare penger ved å flytte forbruket til timene med gratis strøm.

Lille julaften i fjor var strømprisen nede i 0,4 øre/kWh, også da i NO1 og NO2. Det var den gang ny vinterrekord for månedene desember, januar og februar.

I tillegg til de tre timene med helt gratis strøm, blir prisen 1 øre/kWh i to timer natt til søndag.

Det er prisene i Europa som trekker de sørligste prisområdene med seg ned til null. Bergen blir ikke med så langt ned. Der får produsentene langt bedre betalt, og kundene må tilsvarende betale mer. Døgnprisen i NO5 blir liggende på 50 øre/kWh, mot 35–36 øre/kWh i prisområdene rundt.

Billigst strøm for døgnet sett under ett får kunder i Nord-Norge søndag. Der blir spotprisen i snitt 25 øre/kWh.

Slik er døgnprisen for de norske prisområdene søndag:

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 48 36 -26 %
NO2 Kristiansand 48 36 -26 %
NO5 Bergen 53 50 -5 %
NO3 Trondheim 20 35 76 %
NO4 Tromsø 20 25 29 %

Det er Storbritannia som får pristoppen rundt Nordsjøen søndag, med 106 øre/kWh klokken 19. Slik utvikler strømprisene seg time for time i Norge og landene rundt på søndag:

Full import fra britene

Tidligere i vinter strupet Statnett importkapasiteten fra Storbritannia, på grunn av problemer på norsk side. Nå er begrensningen opphevet, og det blir full import fra britene i tre timer fra klokken 05 søndag morgen.

På dette tidspunktet faller prisen i Storbritannia til under null. Riktignok bare marginalt og bare i én time, men negative priser på denne tiden av året er nesten uhørt tidligere.

Totalt sett er det ifølge Nord Pool forventet en import søndag på 61 GWh, takket være full flyt fra særlig Sverige til Norge. Mot Nederland og Tyskland har Norge netto eksport, i tillegg til mot britene.