Fasiten for hva spotprisen i mars ble er nå klart. Hadde man fortsatt hatt en månedsbasert strømstøtte, ville ingen ha fått utbetalt strømstøtte denne måneden.

Selv om ingen av prisområdene hadde veldig høy strømpris i mars, setter det nordligste prisområde rekord.

Aldri før har månedprisen for mars vært så høy i NO4 (Tromsø) som den var denne måneden.

Prisområder Mars-pris 2023 Mars-pris 2024 Endring (%)
Oslo (NO1) 113 68 -40
Kristiansand (NO2) 113 68 -40
Trondheim (NO3) 64 61 -5
Tromsø (NO4) 49 55 +12
Bergen (NO5) 113 69 -39

Tall i øre/kWh.

Med dagens prisområder finner man ikke en mars-pris i NO4 som er høyere enn 55 øre/kWh på Nord Pool sine sider.

Den tidligere rekorden for mars i NO4 er fra 2011. Da var månedprisen 51 øre/kWh.

Prisen synker i sør, men øker i nord

Det er prisområde NO5 (Bergen) som har hatt den dyreste strømmen i måneden som har gått. Til tross for dette, har ikke bergenserne hatt en lavere mars-pris siden 2021.

Den samme trenden gjelder for hele Sør-Norge. I 2022 gjorde mars-prisen i sør et stort hopp. Siden den gang har prisen sunket.

Fra i fjor til i år har prisen i NO1 (Oslo) og NO2 (Kristiansand) sunket fra 113 øre/kWh til 68 øre/kWh.

Helt i nord, i NO4, har man sett motsatt trend. I 2022 var mars-prisen i nord på bare 15 øre/kWh. Året etter hadde prisen økt til 49 øre/kWh. I år har altså prisen gjort enda et hopp – til 55 øre/kWh.

I starten av mars skrev Europower om at det var tilnærmet lik strømpris over hele landet. Da var det NO4 som i hovedsak priset seg annerledes enn vanlig.

Én av årsakene til at nordnorske produsenter gjorde dette var – ifølge sjefanalytiker i Volue Insight – at Nord-Norge ikke har kapasitet til å eksportere hele tiden. Derfor blir de nødt til å sette prisen like høyt som naboområdene.

Fyllingsgraden i nord har så langt i 2024, ligget på et ganske lavt nivå. I uke 12 var den nesten 14 prosent under normalen.

I tillegg til dette, er det mindre snø i fjellene i nord enn hva som er normalt.

Den lave fyllingsgraden har tidligere ikke bekymret kraftprodusentene i nord. Selv med lav fyllingsgrad, er regionen preget av et kraftoverskudd.