Torsdag klokka 12:45 publiserte Nord Pool som vanlig prisene for fredag. De viste at Finland har en strømpris på minus 5,86 kroner/kWh i hele ti timer, fra kl 14 til midnatt.

Det betyr at kraftbørsens regel om at strømprisen ikke kan gå under minus 500 euro/MWh, tilsvarende 5,86 kroner/kWh (minstepris), trådte i kraft. Det er første gang det blir meldt om slike minstepriser i Norden.

Prisen har aldri før vært så lav verken i Finland eller Norden. Den tidligere finske rekorden var minus 60 euro/MWh 16. juli i år, da hele Norden hadde negative priser. Tidligere nordisk rekord er fra Jylland i Danmark (DK1) 2. juli i år, da prisen falt til minus 440 euro/MWh.

Fra før er det bare Tyskland, Nederland og Østerrike i Nord Pool-området, som har hatt minstepris.

Tabbe i Kinect

Klokka 13:30 publiserte Nord Pool følgende såkalt Urgent Market Message (UMM):

«Kinect internal system error cased that Kinect Energy sent wrong bid for Finland 24/11. Kinect as sold on average 5787 MW from Hour 1 up to Hour 24 on 24/11. We are working with other market parties to solve this extreme situation.»

På godt norsk betyr det at noen i Kinect har gjort en tabbe.

Nord Pool kunne torsdag klokka 14 ikke gi ytterligere detaljer om feilen.

Systemprisen feil vei

De finske prisene blir stående selv om de skyldes at noen har gjort en feil.

Den finske feilen har fått konsekvenser for andre prisområder.

– Det var forventning om at systempris for fredag skulle gå opp 10-15 euro/MWh til i morgen, på grunn av noe redusert vindkraft og noe økt forbruk. På grunn av feilanmeldingen gikk systemprisen i stedet ned med omtrent 6,50 euro/MWh. Også spotprisen i nordnorsk prisområde NO4 gikk ned på grunn av den finske områdeprisen, sier Olav Botnen, kraftanalytiker i Volt Power Analytics.

I Sør-Norge har ikke feilen noen målbare konsekvenser.

– Tysk spot gikk opp et par euro/MWh og bidro til at sørnorske pris-områder gikk opp med omtrent 8 euro/MWh til i morgen. I tillegg bidro redusert vindkraft og noe forbruksøkning internt i Sør-Norge til prisøkningen. Også midtnorsk områdepris gikk opp omtrent 6 euro/MWh på grunn av redusert vindkraft og noe forbruksøkning også der, sier Botnen.

Tysland har nærmere nullpriser noen timer natt til fredag, men strømkunder i Sør-Norge kan ikke glede seg over like lave priser.

Dagsprisen i Sør-Norge ligger fredag på i overkant av 80 øre/kWh.