I NVEs statusrapport kan vi lese at de norske vannmagasinene hadde en fyllingsgrad på 28,8 prosent ved utgangen av forrige uke. Det er 6,8 prosentpoeng lavere enn det som er normalt for uke 19.

I energivolum beregnes det at det ligger 25,1 TWh energi lagret i form av vann i magasin. I gjennomsnitt for de siste 20 årene har det vært lagret 31,1 TWh på denne tiden av året.