ANALYSE

I et dokument som en rekke medier, inkludert Europower, har fått tilgang til, drøfter EU-kommisjonen tiltak som kan møte ønsket om større energisikkerhet og mindre prissvingninger i energiprisene.

Helt siden energiprisene begynte å galoppere oppover for ett år siden, har EU vært urolig for energiknapphet og store bevegelser i europeiske energipriser.