I morgen løfter prisene seg for prisområde Kristiansand (NO2), som omfatter sørlige Vestland Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Gjennomsnittsprisen for døgnet setter ny historisk topprekord på 4,39 kroner/kWh. Mot kvelden går prisen helt opp til 4,71 kroner/kWh, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Oslo (NO2) settes det i morgen ny årsrekord for prisområdet på Østlandet. 3,20 kroner/kWh blir engrosprisen i snitt over døgnet, før nettleie, skatter og strømstøtte. Mot natten kobler Oslo-prisen seg med Kristiansandprisen og kommer helt opp i 4,67 kroner/kWh.

I Bergen (NO5) går prisen motsatt vei, og faller til i morgen. Snittprisen havner på 2,69 kroner/kWh, og pristoppen på 2,9 kroner/kWh, finner vi den første timen i morgen.

I nord er det rett og slett for mye strøm. Det nordligste prisområdet, Tromsø (NO4), fortsetter å få priser på ett øre/kWh i gjennomsnitt, mens prisen i Midt-Norge (NO3) blir 77,4 øre/kWh.

Systemprisen, som er den fellesnordiske referanseprisen for oppgjør av terminkontrakter, satt årsrekord i dag, mandag, og faller noe ned til i morgen. 2,43 kroner/kWh i gjennomsnitt over døgnet er den nest høyeste systemprisen så langt i år. Historisk er det kun noen få dager i desember i fjor hvor systemprisen har vært høyere enn det vi ser i dag og i morgen.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 315,7 276,4 39,3
Kristiansand (NO2) 440,4 397,2 43,2
Bergen (NO5 269,7 276,4 -6,7
Trondheim (NO3) 77,4 71 6,4
Tromsø (NO4) 1 1 0
Systempris 243,2 273 -29,8

Priser i øre/kWh, før nettleie, skatter og strømstøtte.

Prisene spriker i hele landet

Det settes også nye rekorder i prisforskjeller innad i Norge til i morgen. I Kristiansand (NO2) er spotprisen hele 4,39 kroner/kWh høyere enn spotprisen i Tromsø. Så stor forskjell har det aldri vært, viser tall fra Nord Pool.

Norge er delt inn i fem prisområder for strøm. Tradisjonelt har det vært ganske lik pris i hele Norge, men det siste året har det vært stor forskjell mellom sør (NO1, NO2 og NO5) og nord (NO3 og NO4). Foto: Statnett

Foruten en time i april hvor det er større prisforskjell mellom Tromsø (NO4) og Trondheim (NO3), har det aldri vært så stor forskjell mellom de to nordligste prisområdene i nord. Prisforskjellen i nord blir 76,4 øre/kWh i morgen i gjennomsnitt.

I Sør-Norge settes det i morgen rekord for prisforskjeller i alle retninger. Spotprisen i Kristiansand er hele 1,25 kroner/kWh høyere enn i Oslo.

Prisforskjellen mellom Oslo og Bergen vokser til ny rekord i morgen. Østlandet får en spotpris i morgen som ligger 46 øre/kWh høyere enn i Bergensområdet.

Våtere varsler bedrer fyllingsgraden

Værprognosene viser store nedbørsmengder denne uken. Det vil påvirke tilsiget i vassdragene og ifølge analyser fra Energy Quantified vil tilsiget ligge omtrent 50 % over normalt de neste to ukene i Norge.

Etter at produsentene har fått beskjed om å spare på vannet er produksjonen lavere enn normalt i Sør-Norge. Sist uke lå vannkraftproduksjonen 25 prosent lavere enn normalt i prisområdet Kristiansand (NO2), som omfatter sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold. Det er ventet at produksjonen skal fortsette å ligge omtrent 25 prosent lavere enn normalt ifølge Energy Quantified.

Høyere gasspris tross god fylling av lagre

Gasslagrene i Europa fyller seg raskere enn det EU har lagt som plan for fylling denne vinteren. Vanligvis er det de kommersielle aktørene i gassmarkedet som styrer fylling av gasslagre, men denne vinteren har EU bestemt at gasslagrene skal være på 80 prosent før vinteren kommer. I Tyskland har de satt 90 prosent fylling av gasslagrene innen starten på november som mål.

For øyeblikket viser tall fra Kyos og Agsi at 74,4 prosent av lagerkapasiteten i EU er nå fylt opp. Det tilsvarer 826 TWh energi i form av naturgass, som ligger lagret i underjordiske gasslagre. Det tilsvarer mer enn fem ganger så mye energi som vi bruker i Norge på et helt år.

Flere av gasslagrene er nesten fulle, men ser vi spesielt på gasslagre hvor russiske Gazprom er aktør, så ligger fyllingsgraden vesentlig lavere enn ellers i EU. Eksempler på dette er gasslageret Astoria i Østerrike som har kun 43,3 prosent fylling, og Katarina i Tyskland som har 50,3 prosent fylling.

Selv om det fortsatt flyter gass fra Russland til Europa, er det en frykt i markedet om det er nok gass til å forsyne kontinentet denne vinteren. Dersom Russland kuter ytterligere i gassleveransene kan det bli mangel på gass, og derfor ligger det en risikopremie i prisene om dagen.

Prisen på gass for umiddelbar levering i Nederland (TTF) stiger videre i dag, og handles nå til 209 euro per MWh, som er opp 1,75 prosent fra fredag. Det er høyeste pris siden starten av den russiske invasjonen av Ukraina, da gassprisen fikk seg et sjokk. Høyeste stengepris på denne gasskontrakten er 227 euro per MWh, 7. mars i år.

Oppgang i fremtidsprisene

Prisene på NasdaqOMX, hvor handel av strømkontrakter for leveranse i fremtiden omsettes, stiger i dag, mandag.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10915877/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10915877" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>De nærmeste månedskontraktene for september og oktober stiger med rundt ti prosent, mens kvartalskontrakene for vinteren (4. kvartal og 1. kvartal) stiger med omtrent fem prosent.</p><p>Med både lavere vannkraftproduksjon i sør, sammen med mer nedbør tilsier dette en raskere magasinfylling enn normalt på kort sikt. Det ser markedsaktørene ut til å ta med et skuldertrekk. Løft i gassprisen ser ut til å ha større betydning for prisforventningene fremover.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10916413/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10916413/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10916413" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Prisen for å prissikre hele neste år, omsettes på de høyeste nivåene noen sinne for Sør-Norge. Hovedårsaken er energikrisen i Europa og utsikter til dyr gass i lang tid fremover. Omtrent dobling i den tyske terminprisen for 2023, samt et sterkt spotmarked, bidrar til oppgangen i terminprisene. skriver Energi Danmark i sin morgenrapport.</p>