1,62 kr/kWh i gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge fredag er den høyeste spotprisen for landsdelen siden før jul. Fra klokken 10.00 i morgen vil det settes ny timesprisrekord for Sør-Norge, med pris på 2,19 kr/kWh. Det er også den høyeste prisen så langt i år.

Strømprisen stiger også i Nord-Norge til i morgen, men ligger fremdeles på et vesentlig lavere nivå enn resten av Nord-Europa. Strømkundene i nord kan nyte de laveste prisene i Nord-Europa så langt i år.

Midt- Norge får noe lavere priser i morgen, og følger dermed prisendringen i Sverige, som får kuttet strømprisen med en tredjedel til i morgen.

Prisområde Fredag Torsdag Endring
Oslo (NO1) 162,5 148,6 9 %
Kristiansand (NO2) 162,5 148,6 9 %
Bergen (NO5 162,2 148,6 9 %
Trondheim (NO3) 90,3 134,3 -33 %
Tromsø (NO4) 56,3 53,9 4 %

Strømpriser fredag 20. januar i øre/kWh, notert på strømbørsen Nasdaq, eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuelt strømstøtte.

Mengden vindkraft som leveres i markedet har stor betydning for strømprisene. På fredag er det ventet at den tyske vindkraftparken kun skal levere én tredjedel av det som er normalt for årstiden. I Norden vil vindturbinene gå på halv fart.

Mindre tilbud av den fornybare strømproduksjonen, sammen med at temperaturene nå ligger 2,6 grader under sesongnormalen i Tyskland, er med å trekke spotprisene oppover.

Kanskje en av de dyreste ukene i år

Systemprisen, som er en slags gjennomsnitt av alle prisene i Norden, setter også ny årsrekord til i morgen, fredag. Vi tilbake til lille julaften for å finne en høyere systempris enn fredagens pris; på 1,35 euro/MWh, som er omtrent 1,46 kr/kWh.

I fremtidsmarkedet som blant annet handles over strømbørsen Nadaq, kan vi se at markedsaktørene priser inn systempris på omtrent 100 – 120 euro i ukene fremover. Hele februar i gjennomsnitt handles i halv to-tiden torsdag, til 113 euro/MWh. Det er vesentlig lavere enn de prisene som leveres i spotmarkedet for fredag.

Det er de siste ukene i januar, og hele februar hvor markedsaktørene har priset inn de høyeste prisene for i år. Dersom produsentene skal maksimere verdien av sin strømproduksjon, så gjelder det å ha høy produksjon i disse dager.

Det kan vi se ut ifra at det produseres vesentlig mer strøm enn det forbrukes. Den strømmen vi ikke bruker selv, blir eksportert til utlandet.

Fallende priser på energi i Europa sørger for at prisforventningene for de nordiske strømprisene også faller. Prisen for leveranse av strøm i februar, har rast ned siden nyttår. Prisen har falt nesten 40 prosent siden siste handelsdag i fjor.