Strømprisene i Sør-Norge mandag blir på 2,57 kr/kWh for hele døgnet sett under ett, før nettleie, avgifter og eventuell strømstøtte. Det viser søndagens tall fra Nord Pool.

Dermed skjer det noe uvanlig mandag: Strømprisen faller fra helg til hverdag. Mandagens priser blir faktisk de nest laveste i september, bare slått av den for året uvanlige søndag 18. september, da prisene sank til 1,15 kr/kWh.

Mandag blir faktisk den billigste hverdagen i Sør-Norge sett under ett siden tirsdag 26. juli, da prisene i NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) var på 2,11 kr/kWh.

Made with Flourish

Kan beregne strømstøtten ganske sikkert

Med fallende priser i slutten av måneden kan faktisk strømkundene nå med ganske stor grad av sikkerhet regne ut hva prisene skal være, for at selve strømmen blir gratis å bruke – særlig hvis man flytter forbruket til disse timene, uten å komme på høyere nettleie fra det lokale nettselskapet.

Strømstøtten utbetales som et snitt per time for hele måneden, mens avregningen er per time. I de timene strømprisen er lavere enn strømstøtten, vil du faktisk ha en inntekt på å forbruke strøm i de timene. Men nettleie og avgifter kommer uansett i tillegg.

Snittet for Sør-Norge til og med i morgen er på 3,66 kr/kWh. Om mandagens pris er nivået til og med fredag, som er siste dag i september, blir snittet for måneden på 3,51 kr/kWh.

Dermed blir strømstøtten i Sør-Norge i september, før vi beregner merverdiavgiften, på 2,53 kr/kWh.

Natt til mandag, fra klokka 03.00 til 05.00, blir strømmen mer enn 1 kr/kWh billigere enn dette. Altså vil det, alt annet likt, lønne seg aller mest å lade elbilen disse to timene. Faktisk er det «gratis» strøm fra klokka 01.00 til 06.00 natt til mandag.

Fenomenet gjentar seg fra klokka 11.00 til 16.00 – da faller også mandagens timepriser under det vi kan anta blir støttebeløpet for september, men her er differansene mindre og usikkerheten dermed tilsvarende større. Men uansett priser ut måneden vil det være svært lave strømpriser netto i denne perioden.

De dyreste periodene blir fra klokka 07.00 til 09.00 og fra klokka 18.00 til 22.00. Da blir prisene etter strømstøtte på mellom 82 og 95 øre/kWh, gitt forutsetningene i regnestykket.

Made with Flourish

Grafikken over viser altså prisen for selve strømmen, før merverdiavgift. I tillegg kommer avgifter og nettleie på rundt 50 øre/kWh, litt avhengig av nivået på den lokale nettleia. Men selve strømmen blir gratis i disse timene.

Dekket nettleie og avgifter i sju timer

I etterkant av at vi publiserte denne artikkelen, har vi også beregnet prisen for dette døgnet hvis vi inkluderer merverdiavgift, nettleie og avgifter. Grafen under viser at i sju timer mandag var til og med nettleie, avgifter og merverdiavgift dekket inn av strømstøtten.

Made with Flourish

I 13 av de første 16 timene var den reelle prisen i Sør-Norge altså enten i minus eller under 1 kr/kWh, alt inkludert.

Strømkunder i Midt-Norge kan få tiere i strømstøtte

Som vanlig i år er det enorm forskjell på prisene i Sør-Norge og resten av landet. I Midt-Norge (NO3) blir døgnprisen på knapt 42 øre/kWh – men også her faller prisene litt fra søndag til mandag. Snittprisen i Midt-Norge så langt i september er på 77 øre/kWh.

Om prisene holder seg på mandagens nivå ut måneden, blir snittprisen i Midt-Norge 72 øre/kWh i september. Det betyr i så fall at strømkundene skal ha 1,8 øre/kWh i strømstøtte for september. For en kunde med 2000 kWh i forbruk vil det gi en støtte på 36 kroner denne måneden.

Kundene i Nord-Norge (NO4) trenger ikke bekymre seg for at de skal få strømstøtte. Snittet for september er på 37 øre/kWh. Gitt at mandagens pris på 17 øre/kWh holder seg denne uka, blir denne strømmåneden den dyreste i år for forbrukerne i Nord-Norge.

Tett på Tyskland

Prisene mandag i Sør-Norge ligger svært tett på de tyske prisene. Forskjellen er faktisk så liten, at det i 23 timer mandag ikke er noe utveksling av strøm via kraftkabelen til Tyskland.

Det blir annerledes mot Storbritannia, som eksporterer over 26 GWh til Sør-Norge mandag, gjennom hele døgnet. Som grafikken under viser, er det til dels stor prisforskjell mellom britene og Sør-Norge i morgen.

Made with Flourish

Så høye priser at produksjonen begrenses

Prisnivået i Sør-Norge sikrer også mandag at produsentene i NO2 kan spare på vannet i magasinene. Som kjent har fyllingsgraden i det viktigste vannkraftområdet i Norge nærmest konstant ligget på et bunn-nivå siden midten av juni. Ifølge NVE er det nå 17,2 TWh med vannreserver i NO2, mot normalt 28,1 TWh. Vanligvis er det bare netto tilsig av ytterligere 0,2 TWh fram til tappesesongen starter om få uker.

Grafikken under viser hvordan flyten er inn og ut av NO2 mandag.

Made with Flourish

Artikkelen er oppdatert med et avsnitt som presiserer at det er selve strømmen som blir gratis. I noen av timene gjør nettleie og avgifter at forbrukerne må betale litt selv.