I Sør-Norge ble den gjennomsnittlige strømprisen for januar, rett under 1,3 kr/kWh. Det er nesten tre ganger så høyt som snittprisen i Nord-Norge, som havnet på 46 øre/kWh. I Midt-Norge ble gjennomsnittlig strømpris 69,6 øre/kWh, som er rett under innslagspunktet for strømstøtte.

Prisområde Januar Desember Endring
Oslo (NO1) 126,6 268,7 -53 %
Kristiansand (NO2) 126,6 268,7 -53 %
Bergen (NO5 128,8 269,5 -52 %
Trondheim (NO3) 69,6 181,5 -62 %
Tromsø (NO4) 46,4 98,5 -53 %

Strømpriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte.

Søringene får en halv krone i strømstøtte

Med priser godt over innslagspunktet for strømstøtte, er det duket for nok en måned med strømstøtte til husholdningene i Sør-Norge. For Østlandet (NO1) og Sør-Vestlandet (NO2), blir strømstøtten på 51 øre/kWh eksklusive moms, som betyr at den samlede (gjennomsnittlige) strømprisen for husholdninger i disse områdene vil bli omtrent 95 øre/kWh , inklusive strømstøtte og moms. I tillegg kommer nettleie, avgifter og påslag til leverandør.

I Bergensregionen vil strømstøtten bli på nesten 53 øre/kWh før moms, men den samlede prisen vil også her bli omtrent 95 øre/kWh.

I Midt-Norge havnet den gjennomsnittlige strømprisen 0,4 øre/kWh under nivået for beregning av strømstøtte, som er på 70 øre/kWh før moms. Dermed kan det hende at det ble med de to månedene med strømstøtte for husholdningene i Midt-Norge i september og desember, for nå forventer markedsaktørene at strømprisen skal videre nedover.

Rimeligere energi i hele verden

Energiprisene har det siste halvannet året vært gjennom en berg-og-dalbane-utvikling, som Europa ikke tidligere har opplevd.

Gassprisen har på det meste vært priset opp 17 ganger høyere enn det som har vært ansett som en normal pris. To ganger i løpet av fjoråret var prisen over 340 euro/MWh, både i mars og i august. Nå er prisene godt ned igjen, og har nå i flere dager blitt handlet til priser under 60 euro/MWh.

Kullprisen har også vært gjennom en himmelferd, med priser helt opp i nesten 400 dollar/tonn. Det er omtrent tilgangen av det som var ansett som en normal pris, før Russlands aggresjon mot Ukraina startet. Prisen på kull har også mer enn halvert seg siden pristoppen, og handles i dag for omtrent 140 dollar/tonn.

70 øre/kWh kan bli den nye normalen

Fallende råvarepriser er viktig for strømprisen i Europa, og i Norge.

Prisen for leveranse av strøm i februar, har falt med over 80 prosent siden september, viser handelstall fra strømbørsen Nasdaq. I dag, mandag, er den siste dagen for handel av denne kontrakten, og markedets prising av denne kontrakten tilsier at prisene skal bli lavere i februar, i forhold til januar.

Ut fra markedsprisen kan det se ut til at de sørnorske prisene skal falle omtrent 10 øre/kWh fra januar til februar. Februarprisene for Midt- og Nord-Norge er ganske like de prisene vi har hatt i januar.

Forventede strømpriser de neste månedene og årene er også på vei nedover, men det er ingen priser i markedet som tilsier priser under 70 øre/kWh for Sør-Norge, de neste årene.

Det er dermed ikke utenkelig at 70 øre/kWh kan bli den nye normalen for sørnorske strømpriser fremover. Det er omtrent det dobbelte av den tidligere normalen, noe som kan virke sannsynlig siden gassprisen også prises to til tre ganger så høyt som normalt fremover.