Vindkraften har fått en større betydning for strømprisen de siste årene. Til i morgen vil vi se et ekstremtilfelle for Sverige og Finland. Ved at vinden løyer til omtrent normalt nivå, tredobler strømprisen seg i Stockholm og i Finland.

Nedgangen i vindkraftproduksjonen i Norden fra i dag til i morgen er på omtrent 7 GW i gjennomsnitt for døgnet, ifølge tall fra analysebyrået Energy Quantified. Det er det samme som at Sverige skulle skrudd av all kjernekraft over natten.

Prishoppet på svensk side, har stor innflytelse på de norske strømprisene. Strømprisen i Midt-Norge hopper 76 prosent til i morgen, mens det nordligste prisområdet i Norge får en prisoppgang på 64 prosent.

Prisområde Torsdag Onsdag Endring
Oslo (NO1) 132,4 137,6 -4 %
Kristiansand (NO2) 132,4 137,6 -4 %
Bergen (NO5 132,4 137,6 -4 %
Trondheim (NO3) 45,9 26,0 76 %
Tromsø (NO4) 42,7 26,0 64 %

Strømpriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuelt strømstøtte.

Strømprisene i Sør-Norge følger bevegelsene som skjer på det kontinentale Europa og i England. Der faller prisene moderat, noe som er med å trekke ned de sørnorske prisene til i morgen.

Normal utvikling i vannmagasinene

Ifølge tall fra NVEs ukentlige rapportering av energiinnholdet i vannmagasinene, beveger fyllingsgraden seg helt normalt den siste uken.

Fyllingsgraden for Norge er nå på 58,6 prosent. Det er 3,8 prosentpoeng lavere enn medianfyllingen for de siste tjue årene.

Produsentene holder høy produksjon, og det eksporteres mye. Totalt eksportere Norge 491 GWh sist uke, viser tall fra Statnett.