Helgeprisen på strøm ligger normalt betydelig under prisen i ukedagene. Det ble ikke tilfelle denne helgen, da det ble satt prisrekorder i hele landet. Sjokkprisen søndag er likevel for normalt å regne sammenlignet med prisen mandag.

I hele landet er den gjennomsnittlige døgnprisen mandag over 2,5 kr/kWh. Mandag ettermiddag bør norske husholdninger med spotavtaler skru ned på det meste som bruker strøm og slukke de nytente julelysene. Prisen er uvanlig høy gjennom hele døgnet, men når nesten fantasipriser noen timer på ettermiddagen.

Mellom klokken 1700 og1900 er prisen på over 4 kr/kWh i Sør-Norge. Det tilsvarer en pris på 5,75 kr/kWh inklusive avgifter ut til forbruker. I Midt- og Nord-Norge kommer prisen godt over 3 kr/kWh i de tilsvarende timer.

Mandagsprisen slår dermed igjen knock-out på den forrige rekorden som var søndag, med en pris på 1,9 kr/kWh. En dårlig trøst for norske husholdninger er det også at mandagens prisrekord kan bli slått allerede tirsdag denne uken, for det ventes en ekstremt høy pris hele uken.

Ekstremt dyrt neste uke

– Det ser veldig kaldt ut neste uke. For Norden ligger temperaturen 5-6 grader under normalen hele uken. Det er varslet litt mer vind enn i dag, men ikke veldig mye, men kanskje litt mer fra onsdag. Det kommer til å bli dyrt, det er helt sikkert, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

Men det er forventning om litt mildere vær og dermed også en liten nedgang i prisene igjen. Det viser et europeisk langtidsvarsel, EC 45-dagers varsel.

– Det er ventet et værtrendskifte fra uke 49. En gang i den uken tror de på mildere enn normalt, vestavær og ganske mye nedbør. Ifølge det varselet skulle det bli sånn ut desember. Jeg tror ikke det blir så «ille» som akkurat nå i hele desember, sier Djupskås.

Bør be om unnskyldning

De fleste husholdningskunder har nå spotavtaler, og blir således sterkt berørt av de ekstreme prisene. Espen Fjeld, administrerende direktør i Energi Salg Norge, tror ikke en enda høyere pris gir noen mindre tillit til markedet, men peker på at det er merkelig at Forbrukerrådet over tid har fremhevet at man bør velge spotprisavtaler fremfor andre.

– Det er en tankevekker for deg og meg som husholdningskunder at vi de siste årene nærmest er blitt injisert med at spotpris er det eneste saliggjørende. Den som virkelig burde kommet på banen og sagt unnskyld, det er Forbrukerrådet i Norge. De har forledet oss til å tro at dette er det eneste riktige, sier Fjeld.

Forbrukerrådet har foreløpig ikke svart på henvendelse fra Europower.

Espen Fjeld, adm.dir. i Energi Salg Norge as. Foto: DN/Mikaela Berg

– Det er som de skulle si at man ikke må tegne forsikring på huset fordi man ikke vet hvordan premien er kalkulert, hevder Fjeld, og fortsetter;

– Det vi ser nå er et nordisk marked som fungerer slik det er satt opp. På kort sikt kan vi ikke gjøre noe. Det er høy pris i Europa. Vi er på den bratte delen av tilbudskurven, så små endringer i tilbud og etterspørsel får store utslag i pris. Men vi som forbrukere burde ha blitt informert om at nok er nok og at vi kanskje skulle ha prissikret oss gjennom vinteren og ikke ligget på spotavtaler. Men så er det altså noen som har jobbet iherdig med å overbevise oss om at spotpris er det eneste saliggjørende, sier Fjeld.

Spotpris har altså over tid blitt anbefalt både fra Forbrukerrådet og en del aktører. I oktober, da prisen allerede var på god vei opp, hørte Europower med Forbrukerrådet om de fortsatt ville anbefale spot-avtaler ettersom tidene nå har endret seg radikalt spurte vi Forbrukerrådet om de vurderer å endre sine anbefalinger.

– Forbrukerrådet er bevisst på at de sterkt varierende strømprisene er utfordrende for forbrukerne. Vi fraråder ikke forbrukerne å binde strømprisen, da en fastprisavtale kan føre til mer forutsigbarhet når prisene svinger mye. Historisk sett er det likevel mest gunstig å følge spotprisen, hvis du anlegger et langsiktig perspektiv, sa Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, den gangen.

Fjelde mener dette er en repeterende forklaring fra Forbrukerrådet.

– Det er fullstendig ansvarsfraskrivelse for sin egen rolle. De skjønner ikke hva som er prisdrivere i det nordiske markedet. De skjønner ikke de produktene de ser, som er prissikringsprodukter, sier Fjeld og viser til at leverandørene må sikre seg så klenge man ikke vet hvor mye kundene vil forbruke fremover og dermed prise dette inn i sine produkter.

Han påpeker at han allerede for 20 år siden skrev om dette i et leserinnlegg i Østlandets Blad. Og sikring i form av fastpris eller tilsvarende kontrakter, er da også langt mer vanlig hos store profesjonelle kunder.

– Store bedrifter og kommuner har ikke råd til å håpe at spotprisen ikke skal bli for høy. De må ta en beslutning og låse seg, og det er det de gjør, sier Fjelde. Dette er helt i tråd med hva Andreas Myhre i Entelios også har påpekt til Europower tidligere.