Til i morgen faller de sørnorske strømprisene med omtrent 20 prosent, mens prisene i Midt- og Nord-Norge nesten halverer seg.

Mellom klokken 14 og 15 i morgen faller strømprisen til det laveste, og hele landet får en strømpris på 6 øre/kWh, før beregning av skatter, nettleie og strømstøtte. Faktisk får størstedelen av Nord-Europa den samme lave prisen denne timen.

– Det er Nederland som bidrar mest til de lave prisene i morgen, forteller Tor Reier Lilleholt som jobber som analysesjef i Volue Insight.

I Nederland vil de i morgen få fire timer med negative priser, og en time med null i pris. På det laveste blir prisen minus 1,16 kr/kWh i Nederland i morgen.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 72,2 91,6 -21 %
Kristiansand (NO2) 74,1 91,6 -19 %
Bergen (NO5 72,2 91,6 -21 %
Trondheim (NO3) 24,2 44,7 -46 %
Tromsø (NO4) 24,2 42,1 -43 %

Strømpriser i øre/kWh, eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte. Kilde: Nord Pool.

Høy «ufrivillig» kraftproduksjon

Sammen med de stigende temperaturene, reduseres forbruket av strøm utover våren. Tilsiget av vann fra snøsmeltingen øker også inn mot sommeren. Da vil den uregulerbare kraftproduksjonen i Norge (elvekraftverk og lite regulerbare vannmagasiner) sørge for at det i perioder produseres mer strøm enn vi klarer å bruke. Det oppstår et kraftoverskudd.

Så lenge det eksporteres strøm ut av Norge i denne perioden, kan produsentene klare å strupe igjen nok annen kraftproduksjon for å holde prisene oppe.

I morgen faller forbruket, både fordi det er helg, men også fordi temperaturen er på vei oppover.

Summen av «tvungen» kraftproduksjon i Europa høyere enn forbruket i morgen. Denne produksjonen kommer i vesentlig grad fra vindkraft og solenergi, og vil måte sendes til områder som kan ta imot dette overskuddet.

Dermed kan ikke lengre våre europeiske naboer ta imot strøm fra Norge, men får faktisk et behov for å sende strøm opp til oss.

– Når flyten av snur på utenlandskablene, så dekker importen, sammen med den uregulerte strømproduksjonen i Norge alt forbruket. Da er det ikke lengre behov for at regulerbar vannkraft må bidra for å dekke forbruket, forklarer Lilleholt.

Kraftanalytiker og analysesjef Volue insight ,Tor Reier Lilleholt. Foto: Tomm W. Christiansen, DN

Det blir derfor flere timer i morgen hvor all vannkraft som kan stoppes, blir stoppet. Da er ikke lengre vannverdien relevant for strømprisen, siden ingen av verkene som opererer med vannverdi, produserer.

Lilleholt forklarer at vi er på vei inn i en tid med mer volatilitet enn normalt i strømprisene. Årsaken er snøsmeltingen. Det sørger for at det kommer store mengder vann nedover vassdragene, og gjerne mer enn vi klarer å utnytte til kraftproduksjon. Elvekraftverkene vil gå på full maskin, og når det faller sammen med lavt helgeforbruk og/eller høy uregulert kraftproduksjon ellers i Europa, vil det ha en destruktiv effekt på strømprisene.

– Tilsiget har gått fra under normale nivåer opp til normale nivåer de siste dagene. Fremover er det ventet godt over normalt med tilsig i hele landet. Spesielt de neste to ukene, sier Lilleholt.

Reduserte vannverdier

På de timene der solcellene ikke produserer kraft, løfter strømprisene seg i Europa. I Sør-Norge stiger strømprisene opp til 95 øre/kWh på det høyeste, natt til søndag.

Ved å se på timesprisene i forhold til når det eksporteres strøm ut av Sør-Norge, ser det ut til at produsentene nå er fornøyd med en pris over 80 øre/kWh.

Det er 30 øre/kWh lavere enn det vi så for bare noen dager siden. Da strupte produsentene i Sør-Norge produksjonen dersom prisen falt under 110 øre/kWh.

– Vanskelig å si om vannverdiene har blitt redusert, eller om det er vannverdier litt ned på kurven som er med å sette prisen. Det viser at konkurransen blir større. Det blir plass til mindre, norsk produksjon, samtidig som produsentene gjerne vil produsere, sier Lilleholt.

Kan bli lave priser hele helgen

Ifølge data fra analyseselskapet Energy Quantified, skal forbruket av strøm holde seg lavt hele helgen. På søndag er det også ventet at det skal komme inn en del vindkraft. Det vil i så fall legge enda mer press på strømprisene i Norden.

Neste uke er det mange dager der industrien vil være stengt i Norge. Det gjør at forbruket vil holde seg lavt gjennom uken. Vindkraften og temperaturene er ventet å stige.

Dette kompenseres noe ved at det ventet lave nedbørsmengder. Det kan også begrense konsekvensene gjennom flommen som er ventet fremover.