Alle strømpriser stiger til i morgen. Det gjelder ikke bare de norske prisområdene, men hele Norden og hele Europa får høyere strømpriser til i morgen. Prisområdet Tromsø (NO4) vil få en timespris på 5,17 kr/kWh mellom klokken 17 – 18 i morgen. Det er ny prisrekord for Nord-Norge de siste 12 årene, som sletter den gamle rekorden fra i går.

I Midt-Norge settes det også nye toppnoteringer, og med timespris på 5,21 kr/kWh midt i middagslagingen, er det den høyeste timesprisen siden Midt-Norge hadde kraftkrise i 2010. Denne timen er det Midt-Norge som har den høyeste prisen i Norge. Den samme prisen som Sverige, Finland, Baltikum, og resten av det kontinentale Nord-Europa.

Prisområde Onsdag Tirsdag Endring
Oslo (NO1) 364,6 362,6 1 %
Kristiansand (NO2) 364,6 362,6 1 %
Bergen (NO5 364,6 362,6 1 %
Trondheim (NO3) 401,4 243,5 65 %
Tromsø (NO4) 243,9 213,3 14 %

Engrospriser på strøm i øre/kWh, notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og evt. strømstøtte.

For Sør-Norge settes det en to måneders rekord på strømprisene, både for døgnsnitt og timespris.

Selv om prisene igjen er på rekordhøye nivåer, så har Norge fremdeles de laveste strømprisene i Europa onsdag.

Utlandet som setter prisen i Norge

– Vi mener ikke det er islegging i Nord-Sverige som er årsaken nå, men at vannverdiene til vannkraftprodusentene som er løftet, sier senior porteføljeforvalter Lorents Hansen i Energi Salg Norge til Europower.

Hansen forteller at de har tilgang på måleutstyr på Lule-elven, som viser at det ikke gjøres islegging i disse dager. Det at produsentene har kontroll på vannet, og det er lite vindkraft, gjør at de utenlandske prisene i større grad smitter inn til Skandinavia.

– Høye priser i Finland og resten av Europa gjør at vannverdiene løftes i Nord-Sverige og i Nord-Norge, forteller han.

Finland har ikke bare mistet en stor tilgang på strøm fra Russland, de har også mistet gassleveransene fra Russland. Det nye kjernekraftverket hadde passet veldig godt nå, men det er tidligst i drift 11. desember, ifølge operatørens nettsider.

Alle ser på været

– Markedet ser på fire-ukers-varselet. Det er været som styrer, forteller Hansen.

Ifølge værprognosene til det Svenske Meteorologiske Institutt (SMHI), er det meldt fire uker med kulde for Nord-Europa og Norden. Det starter litt mildt og vått denne uken, men de neste tre ukene skal temperaturene i Norge ligge 1,5 – 3,5 grader under det som er normalt for årstiden fra neste uke. For uken deretter melder meteorologene at temperaturene skal videre nedover og at den kalde luften vil spre seg sørover og dekke Europa, nord for Alpene.

Med kaldt vær på vinteren, er det ofte et høytrykk som ligger i nærheten. Det gir også lav vindkraft.

Ifølge morgenrapporten til analysebyrået Energy Quantified, vil Tyskland i morgen kun produsere 20 prosent av det som er normal vindkraft. Det betyr at det produseres i snitt 14,7 GW mindre fornybar kraft enn normalt. Dette må erstattes med kull og gass.

Putins gasskrig lykkes

Mangel på gass i Europa er hovedårsaken til de høye strømprisene Europa og Norge opplever. Før Russland startet å strupe igjen gasstilførselen til Europa, kostet det omtrent 30 – 40 øre/kWh å produsere gasskraft. Nå koster den samme strømmen nesten 2,50 kr/kWh å produsere på de mest effektive gasskraftverkene.

Med å strupe gasstilførselen til Europa, har Russland klart å skape den mest alvorlige energikrisen Europa har opplevd i moderne tid.

Dersom målet er å skade den europeiske økonomien, så har han lykkes.

For å sikre seg nok tilgang på gass, investerer Tyskland tungt i infrastruktur for å kunne ta imot flytende gass. Allerede ved juletider skal den første mottaksterminalen stå klar, og i dag har Tyskland inngått en femtenårs-avtale om gassleveranser fra Qatar.

Gasspriser på 20 – 30 euro/MWh, er nok historie, siden flytende gass er et vesentlig mer foredlet produkt enn rørgass. Det krever mye energi for å rense og kjøle ned gassen slik at den blir flytende og kan lastes på skip.