Strømprisen før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte kryper såvidt opp til 43,7 øre/kWh i Sør-Norge mandag, viser søndagens tall fra Nord Pool.

En billigere start på uka har ikke strømforbrukerne i Sør-Norge sett på halvannet år. Vi må tilbake til 21. juni i fjor for å finne en mandag med lavere priser.

Natt til mandag faller strømprisen i Sør-Norge til 5–6 øre/kWh i to timer fra klokka 02.00. Så blir det høyere priser, og fra klokka 07.00 er prisen stort sett over 50 øre/kWh. Pristoppen blir klokka 17 mandag, med 63 øre/kWh.

I Midt-Norge blir prisene omtrent som i Sør-Norge også på mandag. Trønderne må betale knapt 40 øre/kWh i snitt. I mange av timene blir prisene tilnærmet de samme som i sør, men særlig mandag kveld er prisnivået i Midt-Norge (NO3) noe lavere. Også her er høyeste pris 63 øre/kWh klokka 17. Timeprisen faller ikke under 12 øre/kWh nord for Dovre mandag – heller ikke i Nord-Norge (NO4), som har de laveste prisene – som vanlig – med knapt 18 øre/kWh.

Med de relativt lave prisene mandag, forsterkes bildet som Europower fortalte om på lørdag. Denne uka (uke 44) er den billigste i Sør-Norge på 15 måneder. Nå starter altså neste uke på enda et lavere nivå.

Målt mot forrige mandag har prisene falt 70 prosent på sju dager.

Stor flyt ut fra NO2

I flere av landene rundt oss starter mandagen med tilnærmet gratis strøm. Både i Tyskland og Danmark er prisen under 1 øre/kWh i de fire første timene etter midnatt.

Samlet sett ligger nå prisene i Sør-Norge under prisene i landene rundt oss. Dermed blir det også en betydelig flyt av strøm ut av NO2 mandag. Bare Østlandet (NO1) har en netto flyt til NO2.

Prisområdet NO2 omfatter grovt regnet sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold.

Netto går det til sammen 54 GWh ut av NO2 mandag, og dermed er det ingen mulighet for produsentene til å spare noe på vannet for tiden. Særlig til Storbritannia går det mye strøm – den utvekslingen står får halvparten av flyten ut av prisområdet.

Eksporten oppstår når prisene i Sør-Norge er lavere enn i landene rundt. Skulle produsentene holdt igjen vann mandag, måtte de satt høyere priser.

Som kjent har det tidligere i sommer og høst vært til dels svært liten produksjon i NO2, etter at fyllingsgraden var rekordlav i en lang periode. Nå har vannmagasinene fylt seg opp de siste ukene. Samtidig er forventningene at prisene skal bli mye høyere til vinteren, enn de er nå. Dermed er det en risiko for å gå glipp av en høyere gevinst senere, ved å produsere mer enn absolutt nødvendig akkurat nå.

Ifølge prognosene på Nord Pool er det ventet relativt lite vindkraft i morgen – bare drøyt 16 GWh i Norge samlet. Det er lite – denne uka har snittet per dag ligget på over 50 GWh. Derimot er det ventet mye vind i Tyskland, 50 prosent over normalen.