Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p><i>Fotograf: Lisa Tømmervåg, Europower.</i></p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Fallende spotpriser</p><p>Jevnt og trutt, samtidig med hopp og sprett, faller spotprisene inn mot sommeren. Lavere forbruk av strøm er én av årsakene til at prisene faller, men fallende priser utenfor Norge bidrar også stort i at prisene er på vei nedover.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13876309/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13876309/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13876309" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Gassprisen faller videre ned mot normale nivåer</p><p>Gassprisen har mer enn halvert seg siden nyttår. Denne uken ser vi spotpriser på gass som ligger på 20-tallet. 20 euro per MW var den prisen som var normal før Russland startet aggresjonen mot Ukraina og hold tilbake gass fra Europa høsten 2021.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13876421/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13876421/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13876421" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Dersom man skal kjøpe gass for leveranse i fremtiden, må man fremdeles belage seg på å betale en risikopremie. Prisen til vinteren ligger mer enn 50 prosent høyere enn spotprisene. Frykten for at forbruket av gass skal øke på grunn av kald vinter, eller at asiatiske kjøpere skal få tilbake gass-appetitten bidrar til at der fremdeles ligger et risikopåslag i prisene i fremtiden.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13876447/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13876447/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13876447" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Historiske spotpriser</p><p>Den siste uken har vi sett spotpriser i Norge som ikke har lignet noe vi har sett før. Strømpriser under null er et relativt uvanlig fenomen her til lands, men den siste tiden har det forekommet stadig oftere.</p><p>Sist søndag fikk Midt-Norge en snittpris på 1 øre/kWh, og det ble satt rekord i antall timer med negativ pris (strømpris under null) for hele landet. Ikke tidligere har det vært seks timer med negativ pris på ett døgn i Norge.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13876546/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13876546/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13876546" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Allerede onsdag denne uken falt rekordene. Snittprisen i de to nordligste prisområdene ble på 0,2 øre/kWh, og det med tolv timer med negativ pris.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13876673/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13876673/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13876673" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Den påfølgende dagen, torsdag 25. mai, faller rekordene igjen. Gjennomsnittlig strømpris gjennom døgnet havner under null. Hele 17 av døgnets timer har de to nordligste prisområdene negative strømpriser.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13878782/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13878782/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13878782" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p><i style="font-size: 1em;"><b>Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b></i><br /></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/646e13f9b6ca380011bf1252" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>