Store deler av Nord-Europa vil i morgen oppleve å få negative strømpriser. De lave prisene strekker seg helt opp til oss, og i fire timer vil prisen ligge under null, mens én time vil prisen være nøyaktig null.

Fra klokken 12 til 15 vil strømbrukere i hele Norden, Tyskland, Nederland og deler av Baltikum få betalt for å bruke strøm. I timen mellom 15 og 16 vil den lave prisen spre seg videre ut i Europa. Prisen blir nøyaktig null - også i resten av Baltikum, Belgia, Frankrike og Østerrike.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 53,5 93,3 -43 %
Kristiansand (NO2) 53,5 93,3 -43 %
Bergen (NO5 53,5 93,3 -43 %
Trondheim (NO3) 2,5 9,4 -73 %
Tromsø (NO4) 2,5 9,4 -73 %

Strømpriser i øre/kWh eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte. Kilde: Nord Pool.

Snittprisene for lørdag faller kraftig i hele Nord-Europa, også i Norge, til i morgen.

Timesprisene på natten holder seg tett opp mot 1 kr/kWh i Sør-Norge. Snittprisene i sør holder seg derfor godt i sør.

Midt- Og Nord-Norge får makspriser på 5,8 øre/kWh, og får derfor svært lave snittpriser for døgnet i morgen.

Klarer ikke regulere ned strømproduksjonen

Med enorme investeringer i ny strømproduksjon basert på sol- og vindkraft gjør at det i perioder produseres mer strøm enn det markedet klarer å forbruke.

De lave prisene i morgen skyldes høy produksjon i hele Nord-Europa, men dråpen som gjør at det blir priser under null, ser ut til å være solenergien i Nederland. I timene der produksjonen fra solceller er størst, eksporteres det for fullt ut av Nederland.

Siden dette skjer samtidig som uregulert vannkraft også produserer for fullt i Norden, klarer heller ikke norske produsenter å holde igjen strømproduksjonen nok til at prisene ikke faller under null.

Forbruket er også lavere på lørdager, og med lavt behov for oppvarming av boliger, blir etterspørselen lavere enn det som produseres og importeres av strøm.

Laveste systempris noensinne

I Norden har vi mange lokale strømpriser. Til sammen er det tolv prisområder, hvorav fem norske.

I tillegg til de lokale strømprisene, beregner Nord Pool det som heter systempris. Det er en syntetisk pris, som beregnes som felles nordisk strømpris. Systempris brukes som referanse for de nordiske terminkontraktene.

I morgen faller systemprisen ned til minus 2,3 øre/kWh mellom klokken ett og to. Det er den laveste timesprisen i systempris noensinne.

Vanligvis er det gjerne noen få prisområder som har problemer med å regulere strømproduksjonen, men det at systemprisen faller så lavt, viser at det er mye kraftproduksjon over hele Norden. Mye ny vindkraft, og full produksjon i vannkraften bidrar til at produksjonen er såpass høy i hele Norden om dagen.