ANALYSE

Norge har og har hatt et overskudd av strøm i lang tid. Produksjonen er nesten utelukkende basert på vannkraft. Allikevel er det europeiske gasskraftverk som setter prisnivået i Norge, spesielt for den landsdelen som har de største vannkraftressursene, nemlig Sør-Norge.