Det viser søndagens oppdatering fra Nord Pool.

Bare NO5 (Bergen), som har de klart høyeste strømprisene søndag, unngår en dobling av strømprisen til mandag. Hele Sør-Norge samles på en gjennomsnittlig spotpris på 93 øre/kWh – det høyeste på seks uker.

Midt-Norge (NO4) ligger enda høyere, med 98 øre/kWh mandag. Det er det dyreste på to måneder. I Nord-Norge gjør dobling av prisen at mandag blir årets nest dyreste strømdag.

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 45 93 105 %
NO2 Kristiansand 45 93 105 %
NO3 Trondheim 46 98 113 %
NO4 Tromsø 44 89 100 %
NO5 Bergen 60 93 56 %

Strømstøtten slår inn for forbrukerne. Med likt forbruk gjennom døgnet blir prisen etter strømstøtte cirka 75 øre/kWh i hele landet, før merverdiavgift, avgifter og nettleie.

Natt til mandag ligger strømprisen på det laveste i hele landet – på 70 øre/kWh eller like over.

Så stiger prisene, men det er veldig ulikt toppnivå.

I Sør-Norge kommer pristoppen klokken 18, da spotprisen er 1,86 kroner/kWh. I den samme timen blir prisen i Midt-Norge (NO4) hele 2 kroner/kWh.

Nord-Norge får ikke fullt så høye priser. Der blir toppen nådd klokken 07.00, med 1,32 kroner/kWh.

I områdene rundt er det Finland og Baltikum som har de høyeste strømprisene mandag.

Grafikken under viser hvordan spotprisen utvikler seg mandag, i Norge og i landene rundt.

Pristoppen i disse områdene blir nådd av Danmark og Tyskland, med 2,03 kroner/kWh klokken 18.

Nærmest full eksport

Mens prisene var langt høyere i Norge enn i landene rundt nå i helgen, blir det annerledes mandag. Storbritannia får import fra Sør-Norge hele dagen. Også de tyske strømprisene blir høyere enn de sør-norske mandag.

Dermed blir det tilnærmet full eksport fra Norge til de andre landene rundt på mandag.

Til sammen er netto eksport forventet å bli på 133 GWh. Det er ikke rekordnivåer, men det er relativt høyt. Norge har bare eksportert mer strøm døgn tidligere i år, begge i starten av mars. Før det må vi gå tilbake til oktober i fjor for å finne liknende eksportnivåer. Men dette er heller ikke uvanlig: om vinteren trenger vi strømmen som produseres i større grad til eget forbruk.

Bare mot Nederland blir det ingen netto import mandag, siden prisene der ligger omtrent på samme nivå som Sør-Norge.