Det viser oppdaterte tall fra Nord Pool. Den nordiske systemprisen er i morgen satt til 3,72 euro/MWh, men det avspeiler overhodet ikke de ekstreme prisene i Sør-Sverige og Finland.

Mens den norske kraften stanger i utenlandsforbindelser, sliter svenskene med å holde spenningen oppe og må fyre med olje.