Oppdatering:

Systemprisen søndag: 5,02 euro/MWh - 5,91 øre/kWh

Systemprisen mandag: 8,49 euro/MWh - 9,99 øre/kWh


Sak publisert fredag:

Kun én dag i moderne tid har den nordiske systemprisen vært lavere enn morgendagens pris (lørdag). Det var søndag 26. juli 2015, da systemprisen var 3,88 euro.

For lørdag er systempris satt til 5,25 euro. Døgnprisen i de norske prisområdene er ganske nøyaktig den samme. 5,26 euro i NO1, NO2 og NO5 (Sør-Norge), 5,21 euro NO3 og NO4 (Trøndelag og Nord-Norge).

Vi er fremdeles inne i den kalde tiden, men det er nå rekordlave priser dag etter dag. I februar endte systemprisen på 13,08 euro, men snittprisen så langt i mars er 9,44 euro.

Som Europower skrev tidligere denne uken, er det hydrologien som er årsaken til ekstremprisene, ikke korona-situasjonen.

Forward-markedet fortsetter sitt fall, det er nedgang på samtlige kontrakter på Nasdaq i dag. Både april-, mai- og juli-kontraktene er omsatt for godt under 7 euro, mens juli-kontrakten er nede i 5,45 euro.

Verdt å merke seg er også at 2021-kontrakten for første gang har bikket under 20 euro. Sluttnoteringen hos Nasdaq var 19,95 euro/MWh fredag. Markedet tror altså at kraftprisen skal ligge på lavt nivå i lang tid fremover.

Under 9 prosent av regningen

Hvis vi hopper til norsk valuta, er morgendagens systempris 6,1 øre/kWh. Dette er et dramatisk prisnivå for norske kraftprodusenter, men strømkundene kan glede seg. Likevel, nettleie og avgifter gjør at utslagene ikke er like store på forbrukssiden.

Europowers beregning (se tabell under) viser at selve strømmen nå utgjør under 9 prosent av strømregningen.

Til sammenligning utgjør de offentlige avgiftene nå 45 prosent av totalen.

For å beregne dette må vi ta utgangspunkt i en strømavtale og en nettleie. Hvert nettselskap har sin nettleie, og det finnes hundrevis ulike strømavtaler.

Vi har valgt å regne på Hafslund Strøm sin «Strøm»-avtale. Dette er ikke en spesielt billig avtale, men ifølge Hafslund Strøm-reklamen er dette den avtalen «den flest velger».

For nettleien har vi valgt Elvia, Norges største nettselskap. Her har vi brukt nettleien i det tidligere Hafslund Nett-området. Dette er blant landets laveste nettleier.

Beregning

Vi har satt det årlige strømforbruket til 20.000 kWh for å kunne beregne hvor mye den månedlige avgiften utgjør per kWh. Elsertifikater er inkludert i påslaget.

Alle tallene er øre/kWh. Tallene er rundet av i tabellen, men ikke i utregningen.

Element

øre/kWh

Strømpris lørdag (NO1)

6,12 øre

Strømpris mva.

1,53 øre

Påslag valgt avtale

5,56 øre

Påslag mva.

1,39 øre

Nettleie energiledd

21,53 øre

Nettleie energiledd mva.

5,38 øre

Nettleie fastledd

4,80 øre

Nettleie fastledd mva.

1,20 øre

Elavgift

16,13 øre

Elavgift mva.

4,03 øre

Enova-avgift

1,00 øre

Enova-avgift mva.

0,25 øre

Sum

68,93 øre

Strømpris prosentandel av total

8,88 %

Europower presiserer at utregningen kun er nøyaktig for denne kombinasjonen strømavtale/nettleie.

Hadde vi valgt en billigere strømavtale, ville prosentandelen vært noe høyere. Hadde vi valgt en dyrere nettleie, ville prosentandelen vært noe lavere.